HR logo HR digitální vydání

Hvězdářská ročenka 2021 - digitální edice

Pod redakcí Jakuba Rozehnala připravili:

Jakub Černý
Martin Fuchs
Jakub Černý
Pavol Habuda
Stanislav Poddaný
Tomáš Prosecký
Lenka Soumarová
Jan Veselý
Jan Vondrák
Miloslav Zejda

Vydala:
Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy
v koedici s Astronomickým ústavem AV ČR
Praha 2020

ISSN 0373-8280

Vážení čtenáři,

publikace, která se vám právě dostává do rukou, je již 97. ročníkem Hvězdářské ročenky, která obsahuje efemeridy a jiná astronomická data, která se vztahují k roku 2021. Počínaje minulým ročníkem bylo rozšíření Ročenky, včetně digitálních nástrojů pro manipulaci s daty a jejich vizualizaci, kompletně převedeno do on-line prostředí http://rocenka.observatory.cz . Na těchto webových stránkách si můžete samozřejmě stáhnout jak tištěnou, tak digitální část i pro případné off-line použití.

V letošním roce se bohužel musíme obejít bez podpory Ediční rady Akademie věd ČR, což se projevilo i na zvýšené prodejní ceně Ročenky. Vzhledem k tomu, že cenu Ročenky držíme v blízkosti hladiny výrobních nákladů, věříme, že tato cena stále odráží hodnotu údajů, které publikace obsahuje.

On-line přístup k datům a nástrojům pro jejich zpracování získáte po registraci a aktivaci ročníku na výše uvedené adrese, kód registrace je vložen do publikace na samostatné kartičce. Rád bych na tomto místě obligátně upozornil všechny čtenáře, tedy i ty, kteří on-line data nevyužívají, že registrace je pro ně výhodná – poskytne nám totiž možnost Vás v případě nalezení chyby kontaktovat a na chybu Vás upozornit, v on-line edici případné chyby instantně opravujeme. Vaše registrační údaje k jiným účelům nevyužíváme.

Kolektiv autorů ročenky nedoznal oproti minulému roku žádných změn, Hvězdářskou ročenku na rok 2021 pro vás připravili: Dr. Jan Vondrák, autor významné části dat a textů ke kapitolám Slunce, Soumraky, Měsíc a Zákryty planet a hvězd Měsícem a dat pro kapitoly Planety, Zatmění, Trpasličí planety a Planetky. Jan Veselý je autorem velmi používaného Kalendáře úkazů a popisu viditelnosti objektů v kapitole Planety, Pavol Habuda pak zpracoval předpovědi aktivity meteorických rojů. Jakub Černý je autorem kapitoly Komety, Miloslav Zejda je hlavním autorem kapitoly Proměnné hvězdy, jejímž spoluatorem je také Ladislav Šmelcer. Stanislav Poddaný je autorem předpovědí tranzitů extrasolárních planet. Obě posledně jmenované části jsou vzhledem ke svému rozsahu a častým korekcím uvedeny pouze v digitální části ročenky. Autorem textů ke kapitolám Kalendářní data a Zatmění je Tomáš Prosecký. Zejména Janu Vondrákovi náleží velký dík redakce i části autorského kolektivu, který z jeho precizně dodaných dat dále čerpal.

Mé osobní poděkování patří Martinovi Fuchsovi za práce spojené se sazbou a grafickou úpravou tištěné i digitální formy ročenky, dále pak Lence Soumarové a Janu Veselému za pečlivé korektury sazby. Lence Soumarové též děkuji za patřičnou jazykovou úpravu.

Tato publikace by nemohla vzniknout bez podpory dvou vydavatelů, tj. Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy – Planetum, příspěvkové organizace hlavního města Prahy, a Astronomického ústavu Akademie věd České republiky.

Milí čtenáři, děkujeme za vaši přízeň, kterou nám používáním Hvězdářské ročenky projevujete. Jménem celého autorského kolektivu Vám při pozorování nočního nebe tradičně přeji temnou oblohu a jasnou mysl, s ohledem na aktuální situaci si dovoluji rovněž připojit přání pevného zdraví.

Jakub Rozehnal, Praha, říjen 2020