HR logo HR digitální vydání

Trpasličí planety

Od roku 2006 jsou planety a další tělesa sluneční soustavy rozčleněny do tří kategorií dle následující rezoluce Mezinárodní astronomické unie (IAU):

1) Planeta je nebeské těleso, které (a) obíhá okolo Slunce, (b) má dostatečnou hmotnost, aby jeho gravitace překonala vnitřní síly pevného tělesa, a dosáhne tedy tvaru odpovídajícího hydrostatické rovnováze (zhruba kulový tvar), (c) vyčistilo okolí své dráhy.

2) Trpasličí planeta je nebeské těleso, které (a) obíhá okolo Slunce, (b) má dostatečnou hmotnost, aby jeho gravitace překonala vnitřní síly pevného tělesa, a dosáhne tedy tvaru odpovídajícího hydrostatické rovnováze (přibližně kulový tvar), (c) nevyčistilo okolí své dráhy, (d) není satelitem.

3) Všechna ostatní tělesa obíhající kolem Slunce jsou zařazeny pod společný název „malá tělesa slunečná soustavy“.

V době přípravy této části ročenky IAU oficiálně klasifikovala pět těles jako trpasličí planety – Ceres, Eris, Haumea, Makemake a Pluto. Řada dalších těles je považována za vážné kandidáty (Sedna, Quaoar, Orcus, Gonggong).

Oskulační elementy

a M e ω i Ω n
AU ° ° ° ° °
Pluto 39,79895 44,681 0,25097 225,643 17,1027 110,298 0,003926
Ceres 2,76566 248,408 0,07839 154,005 10,5882 80,268 0,214293
Pallas 2,77378 230,078 0,22976 123,361 34,8986 172,920 0,213352
Juno 2,66815 215,999 0,25696 57,850 12,9915 169,852 0,226146
Vesta 2,36165 312,776 0,08835 254,824 7,1415 103,806 0,271569
a ~ velká poloosa dráhy; M ~ střední anomálie; e ~ excentricita; ω ~ délka perihelu;
i ~ sklon dráhy; Ω ~ délka výstupného uzlu; n ~ střední denní pohyb
pro rok 2021 (MJD= 59400) vzhledem k ekliptice a jarnímu bodu J2000,0
Podkapitoly: