HR

Hvězdářská ročenka

  2016   2015   2014   2013   2012   2011
Elektronická verze Hvězdářské ročenky přináší možnost on-line přístupu k obsahu, který je oproti tištěné verzi výrazně rozšířen. Texty k jednotlivým kapitolám jsou daleko podrobnější, číselné hodnoty v tabulkách mohou být uváděny s vyšší přesností. U tabulek navíc můžete využít řady interaktivních prvků jako jsou zobrazení objektu na mapě či interpolátory číselných hodnot. Webová stránka ročenky dále nabízí možnost stažení obsahu tištěné edice ve formě e-booku, nebo stažení celého obsahu digitální edice pro použití v terénu, bez přístupu k Internetu.
Vzhledem k aktuální situaci jsou data digitální Hvězdářské ročenky odemčena bez omezení a tím pádem volně k dispozici pro všechny aktivní zájemce o astronomii a pozorování noční oblohy. Amatérským astronomům doporučujeme zejména sekci Kalendář úkazů s podrobnými informacemi o aktuálních astronomických jevech.
Jméno:
E-mail:
         

SH logo hvězdářskou ročenku vydává Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy - www.observatory.cz
// design+code © M.i.X 2010