HR logo HR digitální vydání

Kalendářní data pro rok 2013

Rok 2013 gregoriánského (řehořského) kalendáře, který v běžném životě používáme, u nás začíná 1. ledna v 0 h 00 min středoevropského času. Jedná se o rok nepřestupný o 365 dnech.

Základy roku 2013 v gregoriánském kalendáři jsou:

indikce (římský počet, 15letá perioda) 6
nedělní písmeno F
sluneční kruh (28letá perioda) 6
zlaté číslo (19letá perioda) 19
epakta 17
neděle velikonoční 31. března

Rok 2013 juliánského kalendáře (tzv. „starý styl“) začíná dnem 14. ledna gregoriánského kalendáře.

Rok 2013 odpovídá:
a) roku 6726 Scaligerovy juliánské periody. Rok 6726 začíná 14. ledna 2013 gregoriánského kalendáře.
b) rokům 7521/7522 mladší byzantské éry. Rok 7522 začíná 14. září 2013.
c) rokům 5773/5774 židovské éry. Rok 5773 začíná 17. září 2012, trvá 353 dní a končí 4. září 2013. Rok 5774 začíná 5. září 2013, je přestupný, trvá 385 dní a končí 25. září 2014.
d) rokům 2788/2789 olympiád, a to 4. roku 697. olympiády a 1. roku 698. olympiády. Rok 2789 začíná 14. července 2013 (dle gregoriánského kalendáře).
e) roku 2766 ab Urbe condita (a.U.c. – od založení Říma). Začíná jako juliánský rok 14. ledna.
f) rokům 1434/1435 muslimské éry Hidžry. Rok 1434 má 355 dní, začíná 15. listopadu 2012 a končí 4. listopadu 2013. Rok 1435 trvá 354 dní a končí 24. října 2014. Ramadán v roce 1434 začíná 9. července 2013 a končí 7. srpna 2013.
g) 25. roku japonské éry Heisei. Éra začala 8. ledna 1989 s nástupem japonského císaře Akihita.
h) rokům 1729/1730 Diokleciánovy éry (koptský kalendář). Rok 1729 trvá 365 dní, začíná 11. září 2012 a končí 10. září 2013. Rok 1730 trvá 365 dní, začíná 11. září 2013 a končí 10. září 2014.

Juliánské datum (JD): datum 1. ledna 2013 v 0h TČ = 2 456 293, 500 dne juliánské periody. Juliánské dny jsou uvedeny v denní sluneční efemeridě a začínají v poledne světového času, tj. o 12 hodin později než střední dny téhož data.

Scaligerova juliánská perioda trvá 7980 let. Jedná se o součin period slunečního kruhu (28letá perioda), zlatého čísla (19letá perioda) a indikce neboli římského počtu (15letá perioda): 28 × 19 × 15 = 7980. Sluneční kruh: cyklus střídání nedělních písmen v juliánském kalendáři resp. počet let juliánského kalendáře, po jehož uplynutí připadá pořadí dnů v měsících na stejné dny týdne. Nedělních písmen je 7, každý čtvrtý rok je přestupný. Protože jsou čísla 7 a 4 nesoudělná, dostáváme cyklus 28 let. 19 let pak trvá tzv. Metonův cyklus: po 19 letech připadnou (s jistou drobnou nepřesností) fáze Měsíce na stejná kalendářní data. Indikce je číslo udávající, kolikátý je daný rok v pořadí patnáctiletého, stále se opakujícího cyklu. Původ indikce není zcela objasněn. Počátek juliánské periody odpovídá greenwichskému střednímu poledni 1. ledna roku 4713 př. n. l. juliánského kalendáře (tj. roku -4712 astronomického letopočtu). Tohoto roku byly hodnoty všech zmíněných period 1.

Modifikované juliánské datum (MJD):

MJD = JD – 2 400 000,5

Pro 1. ledna 2013 má tedy hodnotu 56 293.

Dále se v ročence (v geocentrických efemeridách) využívá terestrický čas (TT, TČ) definovaný vztahem

TT = TAI + 32,184 s,

kde TAI je mezinárodní atomový čas (zavedený 1. ledna 1972), založený na průměrném údaji ze souboru nejpřesnějších atomových hodin světa. Dalšími časy, se kterými je možno se v ročence setkat, je čas světový (UT, SČ – místní střední čas greenwichského poledníku) a středoevropský (CET, SEČ). SEČ je střední sluneční čas patnáctého poledníku, tedy poledníku nacházejícího se 15 stupňů východně od Greenwiche. Jedná se o pásmový čas, který užíváme v běžném občanském životě a platí ve většině evropských států. V jarním a letním období je potom zaváděn letní čas (CEST, SELČ), který začíná poslední neděli v březnu (v roce 2013 tedy 31. března), kdy se hodiny ve 2 h SEČ posunou o jednu hodinu vpřed. Letní čas končí poslední neděli v říjnu (v roce 2013 tedy 27. října), kdy se hodiny ve 3 h SELČ posunou o jednu hodinu zpět. Letní čas tak trvá sedm měsíců a zavádí se ve většině evropských států.

Na světový čas UT (též UT1) je navázán koordinovaný světový čas (UTC), zavedený rovněž 1. ledna 1972, z něhož vychází světový systém občanského času. Jedná se o čas plynoucí rovnoměrně, ovšem korigovaný tak, aby se co nejvíce blížil času UT. Toto se provádí po skocích, vložením resp. vypuštěním přestupné sekundy 30. června nebo 31. prosince. Podmínka pro vložení resp. vypuštění přestupné sekundy je, aby se UTC od UT nelišil o více než ±0,8 s. Naposledy byla přestupná sekunda zařazena ve 24 h UT 30. června 2012, resp. 0 h UT 1. července 2012 (sekvence 30. 6. 2012, 23h 59m 59s; 30. 6. 2012, 23h 59m 60s; 1. 7. 2012, 0h 0m 0s; …), kdy TAI UTC = +35 s. K uvedenému datu byl tedy rozdíl TT - UTC = (TAI - UTC) + (TT - TAI) = 35 s + 32,184 s = 67,184 s. Aktuální oznámení o případném vložení či vynechání přestupné sekundy je možno najít v bulletinu Mezinárodní služby rotace Země (IERS, http://www.iers.org).

Platí následující vztahy:

SELČ = SEČ + 1 h 00 min 00 s,
SEČ = UT + 1 h 00 min 00 s,
TT = TAI + 32,184 s = UT + ΔT,
kde veličina ΔT = 32,184 s - (UT1 - TAI) je tzv. oprava na nerovnoměrnost rotace Země. Její hodnota se určuje na základě pozorování a je opět publikována v bulletinu Mezinárodní služby rotace Země (IERS, http://www.iers.org).
1. 1. 2002 +64,300 s
1. 7. 2002 +64,413 s
1. 1. 2003 +64,473 s
1. 7. 2003 +64,551 s
1. 1. 2004 +64,574 s
1. 7. 2004 +64,653 s
1. 1. 2005 +64,688 s
1. 7. 2005 +64,799 s
1. 1. 2006 +64,845 s
1. 7. 2006 +64,989 s
1. 1. 2007 +65,146 s
1. 7. 2007 +65,341 s
1. 1. 2008 +65,457 s
1. 7. 2008 +65,629 s
1. 1. 2009 +65,777 s
1. 7. 2009 +65,951 s
1. 1. 2010 +66,070 s
1. 7. 2010 +66,241 s
1. 1. 2011 +66,325 s
1. 7. 2011 +66,475 s
1. 1. 2012 +66,603 s
1. 7. 2012 +66,771 s
Předběžně lze počítat s následujícími hodnotami ΔT
1. 1. 2013 +67,1 ± 0,1 s
1. 7. 2013 +67,3 ± 0,2 s
1. 1. 2014 +67,6 ± 0,4 s

Astronomické roční doby 2013 (údaje v SEČ):

jarní rovnodennost, začátek jara20. březen 12 h 01 min
letní slunovrat, začátek léta21. červen 6 h 4 min
podzimní rovnodennost, začátek podzimu22. září 21 h 43 min
zimní slunovrat, začátek zimy21. prosinec 18 h 10 min
Podkapitoly: