HR logo HR digitální vydání

Trpasličí planety

Od roku 2006 jsou planety a další tělesa sluneční soustavy rozčleněny do tří kategorií dle následující rezoluce Mezinárodní astronomické unie (IAU):

1) 1) Planeta je nebeské těleso, které (a) obíhá okolo Slunce, (b) má dostatečnou hmotnost, aby jeho gravitace překonala vnitřní síly pevného tělesa, a dosáhne tedy tvaru odpovídajícího hydrostatické rovnováze (zhruba kulový tvar), (c) vyčistilo okolí své dráhy.

2) Trpasličí planeta je nebeské těleso, které (a) obíhá okolo Slunce, (b) má dostatečnou hmotnost, aby jeho gravitace překonala vnitřní síly pevného tělesa, a dosáhne tedy tvaru odpovídajícího hydrostatické rovnováze (přibližně kulový tvar), (c) nevyčistilo okolí své dráhy, (d) není satelitem.

3) Všechna ostatní tělesa obíhající kolem Slunce jsou zařazeny pod společný název „malá tělesa slunečná soustavy“.

V době přípravy této části ročenky IAU oficiálně klasifikovala pět těles jako trpasličí planety – Ceres, Eris, Haumea, Makemake a Pluto. Řada dalších těles je považována za vážné kandidáty (Sedna, Quaoar, Orcus).

Oskulační elementy

a M e ω i Ω n
AU ° ° ° ° °
Pluto 39,85355 41,814 0,25362 225,384 17,1014 110,297 0,003917
Ceres 2,76978 94,298 0,07622 154,061 10,5939 80,306 0,213814
Pallas 2,77265 76,763 0,23031 123,147 34,8344 173,077 0,213482
Juno 2,66900 53,018 0,25693 57,979 12,9893 169,851 0,226038
Vesta 2,36157 117,555 0,08868 254,576 7,1418 103,810 0,271583
a ~ velká poloosa dráhy; M ~ střední anomálie; e ~ excentricita; ω ~ délka perihelu;
i ~ sklon dráhy; Ω ~ délka výstupného uzlu; n ~ střední denní pohyb
pro rok 2019 (MJD= 58680) vzhledem k ekliptice a jarnímu bodu J2000.0
Podkapitoly: