HR logo HR digitální vydání

Zatmění v roce 2022

V roce 2022 nastávají dvě zatmění Slunce a dvě zatmění Měsíce.

30. dubna – částečné zatmění Slunce, u nás neviditelné
16. května – úplné zatmění Měsíce, u nás viditelné jen jako částečné
25. října – částečné zatmění Slunce, u nás viditelné
8. listopadu – úplné zatmění Měsíce, u nás neviditelné

Další podrobnosti (mapky průběhů, animace zatmění atd.) lze najít na stránce http://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html.

Podkapitoly: