HR logo HR digitální vydání

Trpasličí planety

Od roku 2006 jsou planety a další tělesa Sluneční soustavy rozčleněny do tří kategorií dle následující rezoluce Mezinárodní astronomické unie (IAU):

1) Planeta je nebeské těleso, které (a) obíhá okolo Slunce, (b) má dostatečnou hmotnost, aby jeho gravitace překonala vnitřní síly pevného tělesa, a dosáhne tedy tvaru odpovídajícího hydrostatické rovnováze (zhruba kulový tvar), (c) vyčistilo okolí své dráhy.

2) Trpasličí planeta je nebeské těleso, které (a) obíhá okolo Slunce, (b) má dostatečnou hmotnost, aby jeho gravitace překonala vnitřní síly pevného tělesa, a dosáhne tedy tvaru odpovídajícího hydrostatické rovnováze (přibližně kulový tvar), (c) nevyčistilo okolí své dráhy, (d) není satelitem.

3) Všechna ostatní tělesa obíhající kolem Slunce jsou zařazena pod společný název „malá tělesa Sluneční soustavy“.

V době přípravy této části ročenky IAU oficiálně klasifikovala pět těles jako trpasličí planety – Ceres, Eris, Haumea, Makemake a Pluto. Řada dalších těles je považována za vážné kandidáty (Sedna, Quaoar, Orcus, Gonggong).

Oskulační elementy

a M e ω i Ω n
AU ° ° ° ° °
Pluto 39,68718 46,516 0,24899 225,341 17,1183 110,303 0,003942
Ceres 2,76646 325,736 0,07859 153,822 10,5870 80,267 0,214199
Pallas 2,76961 306,550 0,22999 123,746 34,9271 172,918 0,213834
Juno 2,67011 297,564 0,25679 57,679 12,9922 169,846 0,225897
Vesta 2,36177 50,380 0,08836 255,010 7,1411 103,803 0,271549
a ~ velká poloosa dráhy; M ~ střední anomálie; e ~ excentricita; ω ~ délka perihelu;
i ~ sklon dráhy; Ω ~ délka výstupného uzlu; n ~ střední denní pohyb
pro rok 2022 (MJD= 59760) vzhledem k ekliptice a jarnímu bodu J2000,0
Podkapitoly: