HR logo HR digitální vydání

Pluto

Trpasličí planeta Pluto se po celý rok pohybuje v souhvězdí Střelce blízko hranice s Kozorohem. Lze ji spatřit většími amatérskými astronomickými dalekohledy, případně zachytit fotograficky. Nachází se přibližně 5° jihozápadně od hvězd 57 Sgr a f Sgr a necelých 5° severně od čtveřice hvězd zvaných Terebellum. V letošním roce Pluto dosahuje nejnižší deklinace. Z hodnoty -22° 39,3´ na počátku roku klesne na -23° 5,3´ okolo 13. října. Na konci roku deklinace Pluta vystoupá na -22° 50,5´.

Na začátku roku je trpasličí planeta Pluto zcela nepozorovatelná. Dne 16. 1. v 16 h je v konjunkci se Sluncem. Relativně vhodné podmínky pro pozorování trvají od konce dubna do konce září, nejlepší jsou v období opozice. Ta nastává 20. 7. ve 3 h. Země se k Plutu nejvíce přiblíží 17. 7. ve 14 h na vzdálenost 33,551 au. Pluto v té době dosahuje jasnosti +14,3 mag, ale o půlnoci kulminuje jen 17° nad jižním obzorem.

(Fyzikální) charakteristika:
Siderická perioda: 247,74 r
Hmotnost: 1,3.1022 kg; 0,0022 MZemě
Hustota: ~ 1850 kg/m3
Průměr: ~ 2370 km
Jasnost: +13,7 mag až +16,3 mag
Průměrná oběžná rychlost: 4,7 km. s-1
Průměrná povrchová teplota: ~ 45 K
Počet známých přirozených měsíců: 5 (Charon, Styx, Nix, Kerberos, Hydra)