HR logo HR digitální vydání

Hvězdářská ročenka 2023 - digitální edice

Pod redakcí Jakuba Rozehnala připravili:

Jakub Černý
Martin Fuchs
Jakub Černý
Pavol Habuda
Stanislav Poddaný
Tomáš Prosecký
Lenka Soumarová
Jan Veselý
Jan Vondrák
Miloslav Zejda

Vydala:
Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy
v koedici s Astronomickým ústavem AV ČR
Praha 2022

ISSN 0373-8280

Vážení čtenáři,

Hvězdářská ročenka s efemeridami a astronomickými daty pro rok 2023 gregoriánského kalendáře, kterou jste právě oteřeli, je jejím 99. ročníkem. Již tradičně je digitální rozšíření Ročenky, včetně nástrojů pro manipulaci s daty a jejich vizualizaci, kompletně převedeno do on-line prostředí http://rocenka.observatory.cz . Na této adrese si můžete samozřejmě stáhnout jak tištěnou, tak digitální část pro případné off-line použití.

On-line přístup k datům a nástrojům pro jejich zpracování získáte po registraci a aktivaci ročníku na výše uvedené adrese, kód pro registraci je vložen do publikace na samostatné kartičce. Rád bych na tomto místě obligátně upozornil všechny čtenáře, tedy i ty, kteří on-line data nevyužívají, že registrace je pro ně výhodná – poskytne nám totiž možnost je v případě nalezení chyby kontaktovat a na chybu je upozornit, v on-line edici případné chyby opravujeme okamžitě po jejich zjištění. Vaše registrační údaje k jiným účelům nevyužíváme.

Cenu ročenky jsme navýšili toliko o náklady na tisk, ostatní náklady se nám podařilo udržet na úrovni minulého roku, a to i díky nově zavedené možnosti zakoupení výhradně digitální edice, kterou v podobě e-ročenky můžete pro příští roky zakoupit na adrese https://shop.planetum.cz.

Kolektiv autorů ročenky nedoznal oproti minulému roku žádných změn. Hvězdářskou ročenku na rok 2023 pro vás připravili: Jan Vondrák, autor významné části dat a textů ke kapitolám Slunce, Soumraky,Měsíc a Zákryty planet a hvězd Měsícem a dat pro kapitolyPlanety, Zatmění, Trpasličí planety a Planetky, dále pak i grafických podkladů pro nově zařazené grafy viditelnosti Merkuru v období kolem maximálních elongací. Jan Veselý je autorem velmi používaného Kalendáře úkazů a popisu viditelnosti objektů v kapitole Planety, Pavol Habuda pak zpracoval předpovědi aktivity meteorických rojů. Jakub Černý je autorem kapitoly Komety, Miloslav Zejda je hlavním autorem kapitoly Proměnné hvězdy, jejímž spoluatorem je také Ladislav Šmelcer. Stanislav Poddaný je autorem předpovědí tranzitů extrasolárních planet. Obě posledně jmenované části jsou vzhledem ke svému rozsahu a častým korekcím uvedeny pouze v digitální části ročenky. Autorem textů ke kapitolám Kalendářní data a Zatmění je Tomáš Prosecký. Zejména Janu Vondrákovi náleží velký dík redakce i části autorského kolektivu, který z jeho precizně dodaných dat dále čerpal.

Mé osobní poděkování patří Martinovi Fuchsovi, který se jako obvykle vysoko nad rámec svého smluvního závazku věnoval sazbě a grafické úpravě tištěné i digitální formy ročenky, dále pak Lence Soumarové a Janu Veselému za pečlivé korektury textu. Lence Soumarové též děkuji za precizní jazykovou úpravu.

Tato publikace by nemohla vzniknout bez podpory dvou vydavatelů, tj. Planetum, příspěvkové organizace hlavního města Prahy, a Astronomického ústavu Akademie věd České republiky.

Milí přátelé, děkujeme za vaši přízeň, kterou nám jako pravidelní čtenáři Hvězdářské ročenky projevujete. Jménem celého autorského kolektivu Vám při pozorování nočního nebe přeji temnou oblohu a s ohledem na nadcházející volbu prezidenta České republiky i jasnou mysl.

Jakub Rozehnal,
Praha, říjen 2021