HR logo HR digitální vydání

Pluto

Přijatelné podmínky viditelnosti nastávají zhruba od dubna do konce srpna, nejpříznivější jsou v červenci. Trpasličí planetu Pluto nalezneme v souhvězdí Střelce. Země se k Plutu nejvíce přiblíží dva dny před jeho opozicí se Sluncem (30. 6. ve 3 h SEČ, 31,45 AU). Podmínky k nalezení Pluta se neustále zhoršují, v současné době se vzdaluje od Slunce, jeho jasnost tedy klesá a současně se posouvá ke stále jižnějším deklinacím.

(Fyzikální) charakteristika:
Siderická perioda: 248,4302 r
Synodická perioda: 366,73 d
Hmotnost: 1,3.1022 kg; 0,0022 MZemě
Hustota: 2030 kg/m3
Průměr: ~ 2300 km
Rotační perioda: 6,3872 d (retrográdní)
Sklon osy: 111,29°
Gravitační zrychlení: 0,72 m.s-2
Jasnost: +13,6 mag až +15,9 mag
Průměrná oběžná rychlost: 4,75 km. s-1
Průměrná povrchová teplota: 40 K
Počet známých přirozených měsíců: 5

 

Podkapitoly: