HR logo HR digitální vydání

Kalendářní data pro rok 2014

Rok 2014 gregoriánského (řehořského) kalendáře, který v běžném životě používáme, u nás začíná 1. ledna v 0 h 00 min středoevropského času. Jedná se o rok nepřestupný o 365 dnech.

Základy roku 2014 v gregoriánském kalendáři jsou:

indikce (římský počet, 15letá perioda) 7
nedělní písmeno E
sluneční kruh (28letá perioda) 7
zlaté číslo (19letá perioda) 1
epakta 29
neděle velikonoční 20. dubna

Rok 2014 juliánského kalendáře (tzv. „starý styl“) začíná dnem 14. ledna gregoriánského kalendáře.

Rok 2014 odpovídá:
a) roku 6727 Scaligerovy juliánské periody. Rok 6727 začíná 14. ledna 2014 gregoriánského kalendáře.
b) rokům 5774/5775 židovské éry. Rok 5774 začíná 5. září 2013, je přestupný, trvá 385 dní a končí 24. září 2014. Rok 5775 začíná 25. září, trvá 354 dní a končí 13. září 2015.
c) rokům 2789/2790 olympiád, a to 1. a 2. roku 698. olympiády. Rok 2790 začíná 14. července 2014 (dle gregoriánského kalendáře).
d) roku 2767 ab Urbe condita (a.U.c. – od založení Říma). Začíná jako juliánský rok 14. ledna.
e) rokům 1435/1436 muslimské éry Hidžry. Rok 1435 má 354 dní, začíná 5. listopadu 2013 a končí 24. října 2014. Rok 1436 trvá 355 dní a končí 14. října 2015. Ramadán v roce 1435 začíná 29. června 2014 a končí 28. července 2014.
f) 26. roku japonské éry Heisei. Éra začala 8. ledna 1989 s nástupem japonského císaře Akihita.
g) rokům 1730/1731 Diokleciánovy éry (koptský kalendář). Rok 1730 trvá 365 dní, začíná 11. září 2013 a končí 10. září 2014. Rok 1731 trvá 366 dní, začíná 11. září 2014 a končí 11. září 2015.

Juliánské datum (JD): datum 1. ledna 2014 v 0h TČ = 2 456 658, 500 dne juliánské periody. Juliánské dny jsou uvedeny v denní sluneční efemeridě a začínají v poledne světového času, tj. o 12 hodin později než střední dny téhož data.

Scaligerova juliánská perioda trvá 7980 let. Jedná se o součin period slunečního kruhu (28letá perioda), zlatého čísla (19letá perioda) a indikce neboli římského počtu (15letá perioda): 28 × 19 × 15 = 7980. Sluneční kruh: cyklus střídání nedělních písmen v juliánském kalendáři resp. počet let juliánského kalendáře, po jehož uplynutí připadá pořadí dnů v měsících na stejné dny týdne. Nedělních písmen je 7, každý čtvrtý rok je přestupný. Protože jsou čísla 7 a 4 nesoudělná, dostáváme cyklus 28 let. 19 let pak trvá tzv. Metonův cyklus: po 19 letech připadnou (s jistou drobnou nepřesností) fáze Měsíce na stejná kalendářní data. Indikce je číslo udávající, kolikátý je daný rok v pořadí patnáctiletého, stále se opakujícího cyklu. Původ indikce není zcela objasněn. Počátek juliánské periody odpovídá greenwichskému střednímu poledni 1. ledna roku 4713 př. n. l. juliánského kalendáře (tj. roku -4712 astronomického letopočtu). Tohoto roku byly hodnoty všech zmíněných period 1.

Modifikované juliánské datum (MJD):

MJD = JD – 2 400 000,5

Pro 1. ledna 2014 má tedy hodnotu 56 658.

Dále se v ročence (v geocentrických efemeridách) využívá terestrický čas (TT, TČ) definovaný vztahem

TT = TAI + 32,184 s,

kde TAI je mezinárodní atomový čas (zavedený 1. ledna 1972), založený na průměrném údaji ze souboru nejpřesnějších atomových hodin světa. Dalšími časy, se kterými je možno se v ročence setkat, je čas světový (UT, SČ – místní střední čas greenwichského poledníku) a středoevropský (CET, SEČ). SEČ je střední sluneční čas patnáctého poledníku, tedy poledníku nacházejícího se 15 stupňů východně od Greenwiche. Jedná se o pásmový čas, který užíváme v běžném občanském životě, a platí ve většině evropských států. V jarním a letním období je potom zaváděn letní čas (CEST, SELČ), který začíná poslední neděli v březnu (v roce 2014 tedy 30. března), kdy se hodiny ve 2 h SEČ posunou o jednu hodinu vpřed. Letní čas končí poslední neděli v říjnu (v roce 2014 tedy 26. října), kdy se hodiny ve 3 h SELČ posunou o jednu hodinu zpět. Letní čas tak trvá sedm měsíců a zavádí se ve většině evropských států.

Na světový čas UT (též UT1) je navázán koordinovaný světový čas (UTC), zavedený rovněž 1. ledna 1972, z něhož vychází světový systém občanského času. Jedná se o čas plynoucí rovnoměrně, ovšem korigovaný tak, aby se co nejvíce blížil času UT. Toto se provádí po skocích, vložením resp. vypuštěním přestupné sekundy 30. června nebo 31. prosince. Podmínka pro vložení resp. vypuštění přestupné sekundy je, aby se UTC od UT nelišil o více než ±0,8 s. Naposledy byla přestupná sekunda zařazena ve 24 h UT 30. června 2012, resp. 0 h UT 1. července 2012 (sekvence 30. 6. 2012, 23h 59m 59s; 30. 6. 2012, 23h 59m 60s; 1. 7. 2012, 0h 0m 0s; …), kdy TAIUTC = +35 s. K uvedenému datu byl tedy rozdíl TT - UTC = (TAI - UTC) + (TT - TAI) = 35 s + 32,184 s = 67,184 s. Aktuální oznámení o případném vložení či vynechání přestupné sekundy je možno najít v bulletinu Mezinárodní služby rotace Země (IERS, http://www.iers.org). Dle oznámení IERS se na konci roku 2013 přestupná sekunda nebude ani vkládat, ani vynechávat.

Platí následující vztahy:

SELČ = SEČ + 1 h 00 min 00 s,
SEČ = UT + 1 h 00 min 00 s,
TT = TAI + 32,184 s = UT + ΔT,
kde veličina ΔT = 32,184 s - (UT1 - TAI) je tzv. oprava na nerovnoměrnost rotace Země. Její hodnota se určuje na základě pozorování a je opět publikována v bulletinu Mezinárodní služby rotace Země (IERS, http://www.iers.org).
1. 1. 2003 +64,473 s
1. 7. 2003 +64,551 s
1. 1. 2004 +64,574 s
1. 7. 2004 +64,653 s
1. 1. 2005 +64,688 s
1. 7. 2005 +64,799 s
1. 1. 2006 +64,845 s
1. 7. 2006 +64,989 s
1. 1. 2007 +65,146 s
1. 7. 2007 +65,341 s
1. 1. 2008 +65,457 s
1. 7. 2008 +65,629 s
1. 1. 2009 +65,777 s
1. 7. 2009 +65,951 s
1. 1. 2010 +66,070 s
1. 7. 2010 +66,241 s
1. 1. 2011 +66,325 s
1. 7. 2011 +66,475 s
1. 1. 2012 +66,603 s
1. 7. 2012 +66,771 s
1. 1. 2013 +66,907 s
1. 7. 2013 +67,121 ± 0,008 s
Předběžně lze počítat s následujícími hodnotami ΔT
1. 1. 2014 +67,27 ± 0,02 s
1. 7. 2014 +67,7 ± 0,2 s
1. 1. 2015 +67,9 ± 0,4 s

Astronomické roční doby 2014 (údaje v SEČ):

jarní rovnodennost, začátek jara20. březen 17 h 56 min
letní slunovrat, začátek léta21. červen 11 h 51 min
podzimní rovnodennost, začátek podzimu23. září 3 h 28 min
zimní slunovrat, začátek zimy22. prosinec 0h 2 min
Podkapitoly: