HR logo HR digitální vydání

Zatmění v roce 2014

V roce 2014 nastávají dvě zatmění Slunce a dvě zatmění Měsíce:

15. dubna – úplné zatmění Měsíce, u nás neviditelné
29. dubna – prstencové zatmění Slunce, u nás neviditelné
8. října – úplné zatmění Měsíce, u nás neviditelné
23. října – částečné zatmění Slunce, u nás neviditelné

Pro českého pozorovatele se tedy bude jednat o rok chudý, z našeho území nebude pozorovatelné ani jedno zatmění. Další podrobnosti (mapky průběhů, animace zatmění atd.) lze najít na stránce http://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html.

Podkapitoly: