HR logo HR digitální vydání

Redukční veličiny pro hvězdy (0h TČ)

Tabulka Redukční veličiny pro hvězdy slouží k výpočtu zdánlivých poloh hvězd α', δ' ze středních poloh α, δ, vztažených k polovině daného roku, ze vzorců:

α' = α +f + [g sin (G + α) tg δ + h sin (H + α) sec δ]/15 + t μα

δ' = δ + g cos (G + α) + h cos (H + α) sin δ + i cos δ + t μδ .

Členy, obsahující veličiny f, g a G, vyjadřují vliv precese a nutace, členy s h, H a i vyjadřují vliv roční aberace a t značí čas v letech, uplynulý od poloviny roku. Vliv roční paralaxy, ohybu světla v gravitačním poli Slunce ani členy druhého a vyšších řádů nejsou v těchto vzorcích zahrnuty.

datum t f g G h H i
a s " h min " h min "
Leden1. -0.501 -2.463 16.71 10 54 20.80 23 22 -1.48
11. -0.473 -2.342 15.90 10 54 20.65 22 45 -2.88
21. -0.446 -2.239 15.23 10 53 20.40 22 7 -4.19
31. -0.419 -2.161 14.66 10 55 20.11 21 28 -5.36
Únor10. -0.391 -2.087 14.08 10 59 19.78 20 48 -6.36
20. -0.364 -1.994 13.43 11 0 19.44 20 7 -7.16
Březen2. -0.336 -1.936 13.04 11 1 19.18 19 25 -7.74
12. -0.309 -1.907 12.80 11 4 18.98 18 42 -8.09
22. -0.282 -1.838 12.31 11 5 18.86 17 59 -8.18
Duben1. -0.254 -1.769 11.89 11 2 18.88 17 17 -8.03
11. -0.227 -1.732 11.69 10 59 18.97 16 34 -7.65
21. -0.200 -1.672 11.30 10 57 19.13 15 53 -7.04
Květen1. -0.172 -1.587 10.78 10 53 19.36 15 12 -6.25
11. -0.145 -1.498 10.30 10 44 19.59 14 33 -5.26
21. -0.117 -1.422 9.88 10 38 19.80 13 55 -4.14
31. -0.090 -1.336 9.33 10 35 20.00 13 19 -2.92
Červen10. -0.063 -1.211 8.58 10 27 20.11 12 42 -1.60
20. -0.035 -1.104 7.98 10 16 20.15 12 7 -0.26
30. -0.008 -1.026 7.47 10 13 20.12 11 31 1.10
Červenec10. 0.020 -0.911 6.67 10 10 20.00 10 55 2.42
20. 0.047 -0.796 5.94 10 3 19.81 10 19 3.67
30. 0.074 -0.718 5.44 9 56 19.59 9 41 4.83
Srpen9. 0.102 -0.641 4.83 9 58 19.33 9 3 5.85
19. 0.129 -0.560 4.18 10 2 19.09 8 24 6.70
29. 0.156 -0.479 3.65 9 53 18.90 7 43 7.38
Září8. 0.184 -0.426 3.29 9 49 18.75 7 1 7.85
18. 0.211 -0.390 2.95 9 56 18.71 6 19 8.08
28. 0.239 -0.315 2.45 9 44 18.78 5 36 8.10
Říjen8. 0.266 -0.249 2.18 9 10 18.94 4 53 7.86
18. 0.293 -0.217 2.09 8 48 19.19 4 11 7.40
28. 0.321 -0.145 1.77 8 6 19.51 3 30 6.71
Listopad7. 0.348 -0.046 1.65 6 40 19.85 2 50 5.80
17. 0.375 0.034 1.91 5 31 20.18 2 11 4.72
27. 0.403 0.120 2.11 4 31 20.49 1 32 3.49
Prosinec7. 0.430 0.229 2.39 3 23 20.69 0 55 2.13
17. 0.458 0.359 3.04 2 36 20.81 0 18 0.72
27. 0.485 0.467 3.62 2 9 20.84 23 41 -0.73