HR logo HR digitální vydání

Hvězdářská ročenka 2020 - digitální edice

Pod redakcí Jakuba Rozehnala připravili:

Jakub Černý
Martin Fuchs
Pavol Habuda
Stanislav Poddaný
Tomáš Prosecký
Lenka Soumarová
Ladislav Šmelcer
Jan Veselý
Jan Vondrák
Miloslav Zejda

Vydala:
Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy
v koedici s Astronomickým ústavem AV ČR
Praha 2019

ISSN 0373-8280

Vážení čtenáři,

Hvězdářská ročenka s astronomickými daty pro rok 2020, kterou jste právě otevřeli, je již jejím 96. ročníkem. Po deseti letech její existence v novém kabátě k ní tentokrát nenajdete přiloženo CD s daty a nástroji pro jejich vizualizaci – ty, počínaje tímto ročníkem, najdete pouze na webu http://rocenka.observatory.cz , kde si můžete samozřejmě obraz CD disku stáhnout a pro vlastní potřebu vypálit či zkopírovat na disk pro off-line použití. Důvod tohoto kroku je finančního rázu. Od roku 2011 jsme cenu ročenky drželi na co možná nejnižší úrovni. K tomu nám dopomáhala mj. i dotace od Akademie věd ČR, která byla v tomto roce oproti minulým letům snížena o necelých 40 %. Bez zvýšení prodejní ceny by nebylo možno pokrýt náklady, které jsou s vydáním ročenky spojeny (cena je stanovována tak, aby tržby z prodeje právě pokryly náklady, které nejsou kryty dotací). Aby navýšení prodejní ceny bylo co nejnižší, rozhodli jsme se pro příště ušetřit na nákladech spojených s vkládáním CD.

On-line přístup k datům obsahově shodným s CD získáte po registraci a aktivaci ročníku na výše uvedené adrese, kód registrace je vložen do publikace na samostatné kartičce. Rád bych na tomto místě obligátně upozornil všechny čtenáře, tedy i ty, kteří on-line data nevyužívají, že registrace je důležitá – poskytne nám totiž možnost Vás v případě nalezení chyby kontaktovat a na chybu Vás upozornit. V on-line edici je chyba opravena okamžitě, opraven je rovněž i obraz CD.

Kolektiv autorů ročenky nedoznal oproti minulému roku žádných změn, ročenku na rok 2020 pro Vás tedy připravili: Jan Vondrák, který je hlavním autorem významné části dat a textů v kapitolách Slunce, Soumraky, Měsíc a Zákryty planet a hvězd Měsícem a dat pro kapitoly Planety, Zatmění, Trpasličí planety a Planetky, dále Jan Veselý, který je autorem Kalendáře úkazů a popisu viditelností objektů v kapitole Planety, Pavol Habuda, který zpracoval předpovědi aktivity meteorických rojů a Jakub Černý, jenž je autorem kapitoly Komety. Miroslav Zejda je hlavním autorem kapitoly Proměnné hvězdy, spoluautory jsou Jan Janík a Ladislav Šmelcer. Stanislav Poddaný je autorem předpovědí tranzitů extrasolárních planet. Obě posledně jmenované části jsou vzhledem ke svému rozsahu uvedeny pouze v digitální části ročenky. Autorem textů ke kapitolám Kalendářní data a Zatmění je Tomáš Prosecký. Zejména Janu Vondrákovi náleží velký dík redakce i části autorského kolektivu, který z jím precizně dodaných dat čerpal.

Mé poděkování patří i kolegům Martinovi Fuchsovi za práce spojené se sazbou a grafickou úpravou tištěné i digitální ročenky a Lence Soumarové a Janu Veselému za pečlivé provádění korektur. Lence Soumarové také děkuji za jazykovou úpravu.

Tato publikace by pochopitelně nevznikla bez vydavatele, Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy, příspěvkové organizace Hlavního města Prahy, a bez podpory Astronomického ústavu Akademie věd České republiky. Zvláštní poděkování za podporu patří Ediční radě Akademie věd ČR, která na vydání díla poskytla finanční dotaci.

Milí čtenáři, děkujeme za vaši přízeň, kterou nám používáním Hvězdářské ročenky projevujete. Jménem celého autorského kolektivu vám při pozorování nočního nebe přeji temnou oblohu a jasnou mysl.

Jakub Rozehnal, Praha, říjen 2019