HR logo HR digitální vydání

Meteory

V přehledu rojů uvádíme pouze nejsilnější roje s charakteristikou pozorovacích podmínek maxima v roce 2020. Jména rojů jsou uvedeny jak jménem, tak IMO kódem. Ten je důležitý, jestliže posíláte svá pozorování do centrály IMO. Ve sloupci z. a kon. je uvedeno datum začátku a konce aktivity roje. U maxima je uvedeno datum, dále hodina h. maxima (v SEČ) a interval 1/2 (ve dnech), ve kterém je aktivita alespoň poloviční vůči maximu. Datum je uvedeno ve tvaru měsíc:den. V další skupině údajů je obsažena poloha radiantu roje v rektascenzi a v deklinaci, za oběma souřadnicemi jsou uvedeny jejich denní změny. Souřadnice se vztahují k okamžiku maxima roje. ZHR určuje počet meteorů, které lze spatřit za hodinu za ideálních podmínek v maximu. Posledním sloupcem je rychlost roje.

Z hlediska pozorovacích podmínek hlavních meteorických rojů patří rok 2020 mezi příznivé roky. U Kvadrantid nastává maximum v první čtvrti, během dne, ráno 4. 1. budeme vidět nástup aktivity. V první čtvrti budeme pozorovat i Orionid a Ursid. Lyridy, Leonidy a Geminidy mají maximum během novu. Perseidy mají měsíc po poslední čtvti, ten ale vychází už kolem 22. hodiny díky vysoké deklinaci. Stejně jsou na tom i Drakonidy. Měsíc bude svítit celé pozorování u η Akvarid a Aurigid.

Předpovědi pro rok 2020 uvádějí pouze slabé spršky pro severní polokouli:

apollo 2006 GY2 – 14.května, λ⊙=54,279; α=248; δ=+46; v=19 km/s
2015 TB145 – 20. října, λ⊙=217,659; α= 64; δ=-3, v=34 km/s
2001 XQ – 4. prosince, λ⊙=252,26; α=314; δ=+60, v=17 km/s

Údaje o velmi jasných bolidech (meteor jasnější než -6 mag.) shromažďuje http://www.asu.cas.cz/hlaseni-bolidu

Mezinárodní organizace IMO uveřejňuje každoročně na svých stránkách http://www.imo.net/calendar/ podrobný kalendář meteorických rojů. V ČR se systematicky průběžným pozorováním meteorů a kometami zabývá Společnost pro meziplanetární hmotu (další informace jsou v oddíle Komety). Vaše pozorování meteorů a žádosti o radu posílejte na adresu:

Pavol Habuda
+420 725 536 590
bzucino@yahoo.com

Podkapitoly: