HR logo HR digitální vydání

Trpasličí planety

Od roku 2006 jsou planety a další tělesa sluneční soustavy rozčleněny do tří kategorií dle následující rezoluce Mezinárodní astronomické unie (IAU):

1) Planeta je nebeské těleso, které (a) obíhá okolo Slunce, (b) má dostatečnou hmotnost, aby jeho gravitace překonala vnitřní síly pevného tělesa, a dosáhne tedy tvaru odpovídajícího hydrostatické rovnováze (zhruba kulový tvar), (c) vyčistilo okolí své dráhy.

2) Trpasličí planeta je nebeské těleso, které (a) obíhá okolo Slunce, (b) má dostatečnou hmotnost, aby jeho gravitace překonala vnitřní síly pevného tělesa, a dosáhne tedy tvaru odpovídajícího hydrostatické rovnováze (přibližně kulový tvar), (c) nevyčistilo okolí své dráhy, (d) není satelitem.

3) Všechna ostatní tělesa obíhající kolem Slunce jsou zařazeny pod společný název „malá tělesa slunečná soustavy“.

V době přípravy této části ročenky IAU oficiálně klasifikovala pět těles jako trpasličí planety – Ceres, Eris, Haumea, Makemake a Pluto. Řada dalších těles je považována za vážné kandidáty (Sedna, Quaoar, Orcus…).

Oskulační elementy

a M e ω i Ω n
AU ° ° ° ° °
Pluto 39.86006 43.103 0.25267 225.659 17.0965 110.296 0.003916
Ceres 2.76729 171.265 0.07770 154.002 10.5883 80.283 0.214103
Pallas 2.77399 153.503 0.22991 123.232 34.8351 173.015 0.213328
Juno 2.66818 134.493 0.25696 57.908 12.9913 169.852 0.226142
Vesta 2.36203 215.170 0.08850 254.698 7.1419 103.809 0.271504
a ~ velká poloosa dráhy; M ~ střední anomálie; e ~ excentricita; ω ~ délka perihelu;
i ~ sklon dráhy; Ω ~ délka výstupného uzlu; n ~ střední denní pohyb
pro rok 2019 (MJD= 58680) vzhledem k ekliptice a jarnímu bodu J2000.0
Podkapitoly: