HR logo HR digitální vydání

Redukční veličiny pro hvězdy (0h TČ)

Tabulka Redukční veličiny pro hvězdy slouží k výpočtu zdánlivých poloh hvězd α', δ' ze středních poloh α, δ, vztažených k polovině daného roku, ze vzorců:

α' = α +f + [g sin (G + α) tg δ + h sin (H + α) sec δ]/15 + t μα

δ' = δ + g cos (G + α) + h cos (H + α) sin δ + i cos δ + t μδ .

Členy, obsahující veličiny f, g a G, vyjadřují vliv precese a nutace, členy s h, H a i vyjadřují vliv roční aberace a t značí čas v letech, uplynulý od poloviny roku. Vliv roční paralaxy, ohybu světla v gravitačním poli Slunce ani členy druhého a vyšších řádů nejsou v těchto vzorcích zahrnuty.

datum t f g G h H i
a s " h min " h min "
Leden1. -0.500 -2.415 16.25 12 58 20.80 23 21 -1.53
11. -0.473 -2.297 15.59 13 6 20.63 22 44 -2.93
21. -0.445 -2.171 14.88 13 13 20.39 22 6 -4.22
31. -0.418 -2.068 14.28 13 18 20.11 21 27 -5.39
Únor10. -0.390 -2.000 13.98 13 25 19.77 20 47 -6.39
20. -0.363 -1.919 13.65 13 35 19.45 20 6 -7.18
Březen2. -0.336 -1.822 13.14 13 42 19.19 19 24 -7.76
12. -0.308 -1.773 12.85 13 44 18.98 18 41 -8.10
22. -0.281 -1.730 12.69 13 50 18.88 17 58 -8.18
Duben1. -0.254 -1.648 12.28 13 57 18.89 17 15 -8.03
11. -0.226 -1.571 11.76 13 58 18.98 16 33 -7.64
21. -0.199 -1.512 11.33 13 59 19.15 15 52 -7.03
Květen1. -0.171 -1.440 10.95 14 5 19.38 15 11 -6.23
11. -0.144 -1.334 10.32 14 11 19.61 14 32 -5.24
21. -0.117 -1.221 9.57 14 16 19.83 13 55 -4.12
31. -0.089 -1.141 9.08 14 21 20.02 13 18 -2.88
Červen10. -0.062 -1.036 8.62 14 34 20.12 12 41 -1.57
20. -0.035 -0.891 7.92 14 52 20.16 12 6 -0.23
30. -0.007 -0.786 7.37 15 4 20.13 11 30 1.13
Červenec10. 0.020 -0.701 7.15 15 22 19.99 10 54 2.45
20. 0.048 -0.575 6.93 15 50 19.81 10 18 3.70
30. 0.075 -0.460 6.68 16 14 19.59 9 41 4.86
Srpen9. 0.102 -0.381 6.58 16 32 19.32 9 2 5.87
19. 0.130 -0.306 6.75 16 52 19.09 8 23 6.72
29. 0.157 -0.220 6.93 17 13 18.89 7 42 7.40
Září8. 0.184 -0.133 6.89 17 31 18.74 7 0 7.85
18. 0.212 -0.087 6.91 17 41 18.71 6 18 8.09
28. 0.239 -0.040 7.11 17 52 18.78 5 35 8.09
Říjen8. 0.267 0.053 7.15 18 11 18.93 4 52 7.85
18. 0.294 0.123 6.95 18 27 19.19 4 10 7.38
28. 0.321 0.175 6.88 18 39 19.51 3 29 6.68
Listopad7. 0.349 0.269 7.03 18 58 19.84 2 49 5.77
17. 0.376 0.384 7.08 19 23 20.18 2 10 4.69
27. 0.403 0.489 7.11 19 47 20.48 1 31 3.45
Prosinec7. 0.431 0.584 7.41 20 4 20.68 0 54 2.09
17. 0.458 0.709 7.96 20 22 20.81 0 17 0.68
27. 0.486 0.857 8.54 20 44 20.83 23 40 -0.78