HR logo HR digitální vydání

Prosinec

Úkazy

datum hodina úkaz
1. 12. 2022 3 h Mars nejblíže Zemi (0,544 au; 81,5 milionu km)
2. 12. 2022 5 h Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Jupiter 2,69° severně)
5. 12. 2022 18 h Měsíc v konjunkci s Uranem (Uran 0,14° severně; zákryt Uranu Měsícem, celý průběh nad naším obzorem v noci)
7. 12. 2022 19 h Měsíc v konjunkci s α Tau (Aldebaran 7,29° jižně; konjunkce nad naším obzorem v noci)
8. 12. 2022 5 h Měsíc v úplňku (5:08)
8. 12. 2022 7 h Měsíc v konjunkci s Marsem (Mars 0,03° severně; zákryt Marsu Měsícem v úplňku, vstup i výstup nad naším obzorem v noci)
8. 12. 2022 7 h Mars v opozici se Sluncem (-1,9 mag)
11. 12. 2022 10 h Měsíc v konjunkci s β Gem (Pollux 2,62° severně)
12. 12. 2022 1 h Měsíc v odzemí (405 841 km)
14. 12. 2022 8 h Měsíc v konjunkci s α Leo (Regulus 4,11° jižně; konjunkce nad naším obzorem v noci)
16. 12. 2022 10 h Měsíc v poslední čtvrti (9:56)
18. 12. 2022 16 h Měsíc v konjunkci s α Vir (Spica 3,19° jižně)
21. 12. 2022 16 h Merkur v největší východní elongaci (20° od Slunce)
21. 12. 2022 23 h zimní slunovrat, začátek astronomické zimy (22:48), Slunce vstupuje do znamení Kozoroha
22. 12. 2022 0 h Měsíc v konjunkci s α Sco (Antares 1,85° jižně)
23. 12. 2022 11 h Měsíc v novu (11:16)
24. 12. 2022 9 h Měsíc v přízemí (358 278 km)
26. 12. 2022 21 h Měsíc v konjunkci se Saturnem (Saturn 4,27° severně)
29. 12. 2022 13 h Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Jupiter 2,99° severně)
29. 12. 2022 15 h Merkur v konjunkci s Venuší (Merkur 1,44° severně; planety večer nízko nad JZ obzorem)
30. 12. 2022 2 h Měsíc v první čtvrti (2:20)

Viditelnost planet

planeta viditelnost
Merkur ve druhé polovině měsíce večer nízko nad jihozápadním obzorem
Venuše na konci měsíce večer nízko nad jihozápadním obzorem
Mars po celou noc
Jupiter v první polovině noci
Saturn večer vysoko nad jihozápadním obzorem
Uran po většinu noci kromě rána
Neptun večer nad jihozápadním obzorem
FULL PDF
1. den měsíce
FULL PDF
16. den měsíce