HR logo HR digitální vydání

Říjen

Úkazy

datum hodina úkaz
1. 10. 2014 21 h Měsíc v první čtvrti (20:32)
6. 10. 2014 11 h Měsíc v přízemí (362 494 km)
7. 10. 2014 22 h Uran v opozici se Sluncem
8. 10. 2014 12 h Měsíc v úplňku (11:50); úplné zatmění Měsíce od nás nepozorovatelné
15. 10. 2014 20 h Měsíc v poslední čtvrti (20:12)
16. 10. 2014 3 h trpasličí planeta (136 199) Eris v opozici se Sluncem
16. 10. 2014 22 h Merkur v dolní konjunkci se Sluncem
17. 10. 2014 24 h Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Měsíc 5,8° jižně; Měsíc v blízkosti Jupiteru pozorovatelný 18. 10. po 2. hodně ranní)
18. 10. 2014 7 h Měsíc v odzemí (404 860 km)
21. 10. 2014 maximum meteorického roje Orionid (ZHR 20)
23. 10. 2014 13 h Slunce vstupuje do znamení Štíra
23. 10. 2014 23 h Měsíc v novu (22:56); částečné zatmění Slunce u nás nepozorovatelné
25. 10. 2014 9 h Venuše v horní konjunkci se Sluncem
25. 10. 2014 18 h Měsíc v konjunkci se Saturnem (Měsíc 0,2° severně; zákryt Saturnu Měsícem (vstup) by za příznivých podmínek mohl být pozorovatelný ze západní poloviny ČR těsně nad obzorem)
26. 10. 2014 17 h planetka (2) Pallas v konjunkci se Sluncem
31. 10. 2014 4 h Měsíc v první čtvrti (3:47)

Viditelnost planet

planeta viditelnost
Merkur koncem měsíce ráno nad východním obzorem
Venuše nepozorovatelná
Mars večer nízko nad jihozápadním obzorem
Jupiter ve druhé polovině noci
Saturn počátkem měsíce večer nízko nad jihozápadním obzorem
Uran po celou noc
Neptun po většinu noci kromě rána
FULL PDF
1. den měsíce
FULL PDF
16. den měsíce