HR logo HR digitální vydání

Zatmění v roce 2015

V roce 2015 nastávají dvě zatmění Slunce a dvě zatmění Měsíce:

20. března – úplné zatmění Slunce, u nás viditelné jako částečné
4. dubna – úplné zatmění Měsíce, u nás neviditelné
13. září – částečné zatmění Slunce, u nás neviditelné
28. září – úplné zatmění Měsíce, u nás viditelné skoro v celém svém průběhu

Další podrobnosti (mapky průběhů, animace zatmění atd.) lze najít na stránce http://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html.

Podkapitoly: