HR logo HR digitální vydání

Hvězdářská ročenka 2018 - digitální edice

Pod redakcí Jakuba Rozehnala připravili:

Jakub Černý
Martin Fuchs
Pavol Habuda
Oldřich Hlad
Jan Janík
Martin Mašek
Stanislav Poddaný
Tomáš Prosecký
Lenka Soumarová
Ladislav Šmelcer
Jan Veselý
Jan Vondrák
Miloslav Zejda

Vydala:
Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy
v koedici s Astronomickým ústavem AV ČR
Praha 2017

ISSN 0373-8280

Vážení čtenáři,

Hvězdářská ročenka s astronomickými daty pro rok 2018, kterou jste právě oteřeli, je již jejím 94. ročníkem. Obsah tištěné části je již tradičně podstatně rozšířen obsahem přiloženého CD, které navíc obsahuje i nástroje pro manipulaci s daty a jejich vizualizaci. Ačkoli osobně využívám téměř výhradně digitální verzi ročenky, jsem rád, že i loňský tištěný náklad ročenky byl rozebrán, a že ročenka je i v dnešní době žádanou a užitečnou pomůckou pro amatérské astronomy i profesionální pracoviště.

On-line přístup k datům obsahově shodným s CD získáte po registraci a aktivaci ročníku na adrese http://rocenka.observatory.cz. Rád bych na tomto místě obligátně upozornil všechny čtenáře, tedy i ty, kteří on-line data nevyužívají, že registrace je důležitá – poskytne nám totiž možnost Vás v případě nalezení chyby kontaktovat a na chybu Vás upozornit. V on-line edici je chyba opravena okamžitě, opraven je rovněž i obraz CD, který si uživatel může z webu stáhnout a vypálit pro vlastní potřebu.

Kolektiv autorů ročenky nedoznal oproti minulému roku žádných změn, rád bych se však na tomto místě omluvil kolegům Martinovi Maškovi a Janu Janíkovi, které jsme v minulém ročníku opomněli uvést mezi autory. Ročenku na rok 2018 pro Vás tedy připravili: Jan Vondrák, který je hlavním autorem významné části dat a textů v kapitolách Slunce, Soumraky,Měsíc a Zákryty planet a hvězd Měsícem a dat pro kapitolyPlanety, Zatmění, Trpasličí planety aPlanetky, dále Jan Veselý, který je autoremKalendáře úkazů a popisu viditelností objektů v kapitole Planety, Pavol Habuda, který zpracoval předpovědi aktivity meteorických rojů a Jakub Černý, jenž je autorem kapitoly Komety. Miroslav Zejda je hlavním autorem kapitoly Proměnné hvězdy, spoluautory jsou Jan Janík, Martin Mašek a Ladislav Šmelcer. Stanislav Poddaný je autorem předpovědí tranzitů extrasolárních planet. Obě posledně jmenované části jsou vzhledem ke svému rozsahu uvedeny pouze v digitální části Ročenky. Autorem textů ke kapitolám Kalendářní data a Zatmění je Tomáš Prosecký. Zejména Janu Vondrákovi náleží velký dík redakce i části autorského kolektivu, který z jím precizně dodaných dat čerpal.

Mé poděkování patří i kolegům Martinovi Fuchsovi za práce spojené se sazbou a grafickou úpravou tištěné i digitální ročenky a Lence Soumarové a Janu Veselému za pečlivé provádění korektur. Lence Soumarové také děkuji za jazykovou úpravu.

Tato publikace by pochopitelně nevznikla bez vydavatele, Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy, příspěvkové organizace Hlavního města Prahy, a bez podpory Astronomického ústavu Akademie věd České republiky. Zvláštní poděkování za podporu patří Ediční radě Akademie věd ČR, která na vydání díla poskytla finanční dotaci. Díky ní se stále daří Hvězdářskou ročenku držet na cenově přijatelné úrovni.

Závěrem předmluvy si dovolím připomenout jednu významnou událost. K 31. 12. 2017 končí ve své funkci dlouholetý ředitel Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy pan Ing. Marcel Grün. Je na místě, abych mu zde poděkoval za jeho obětavou práci pro podnik, ve kterém strávil od roku 1967 prakticky celou profesní dráhu. Jako renomovaný odborník a publicista přitáhl k astronomii a kosmonautice nejméně dvě generace nadšenců, za což byl mimo jiné oceněn i Čestnou medailí Vojtěcha Náprstka Za zásluhy v popularizaci vědy, kteru mu udělila Akademie věd České republiky.

Milí čtenáři, děkujeme za vaši přízeň, kterou nám používáním Hvězdářské ročenky projevujete. Jménem celého autorského kolektivu vám při pozorování nočního nebe přeji temnou oblohu a jasnou mysl.

Jakub Rozehnal, Praha, říjen 2017