HR logo HR digitální vydání

Zatmění v roce 2015

V roce 2018 nastávají tři zatmění Slunce a dvě zatmění Měsíce. Pro pozorovatele z Čech se však opět bude jednat o rok patřící spíše k chudším.

31. ledna – úplné zatmění Měsíce, u nás v podstatě neviditelné
15. února – částečné zatmění Slunce, u nás neviditelné
13. července – částečné zatmění Slunce, u nás neviditelné
27. července – úplné zatmění Měsíce, u nás viditelné skoro v celém svém průběhu
11. srpna – částečné zatmění Slunce, u nás neviditelné

Další podrobnosti (mapky průběhů, animace zatmění atd.) lze najít na stránce http://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html.

Podkapitoly: