HR logo HR digitální vydání

Komety

Perihelem letos projde úctyhodný počet komet. Bude jich celkem 68, z toho je 38 číslovaných krátkoperiodických komet, dalších 20 bylo sledováno jen při jednom návratu. Dále do celkového počtu přispěje 10 komet dlouhoperiodických, jejichž počet pochopitelně ještě vzroste, jak budou objevovány nově příchozí komety. Letošní rok patří opět kometám krátkoperiodickým. Dojde k historicky nejpříznivějšímu návratu komety 46P/Wirtanen (ta byla původním cílem sondy Rosetta), příznivý návrat bude mít i mateřská kometa meteorického roje Drakonid - 21P/Giacobini-Zinner a zajímavá kometa 38P/Stephan-Oterma s velice dlouhou periodou téměř 38 let. Tyto tři komety by měly být vidět i malými binokuláry, kometa 46P/Wirtanen by mohla být slabě viditelná i pouhým okem. Mezi komety viditelné binokuláry by se mohla krátce zařadit i 64P/Swift-Gehrels, pokud předvede zjasnění po průchodu přísluním typické pro její předchozí návraty. V prvních lednových dnech by mohla být v dosahu menších dalekohledů i dlouhoperiodická kometa C/2017 O1 (ASASSN), která byla nejjasnější v roce 2017.

Struktura sekce komety se v letošním roce výrazně změnila. Rok od roku roste počet komet, které se navrací ke Slunci. Povětšinou se jedná o malá, velice slabá nebo téměř neaktivní tělesa. Snaha zachovat rozsah informací shodný s předešlými ročníky by znamenala neúnosné nabobtnání obsahu. Kapitola tak doznala značných změn, aby byla užitečná především pro pozorovatele. Komety nejlépe vidíme na nepřesvětlené obloze, tedy okolo období, kdy je Měsíc v novu. V textu už neuvádíme pozorovatelnost jednotlivých komet, ale pro každý měsíční nov je sepsán přehled komet jasnějších 12,5 mag. Ke každému souhrnu je pro den novu k dispozici i diagram komet jasnějších 14,5 mag a jejich výška nad obzorem v průběhu noci a soumraků, který lze použít k plánování nočního pozorování. Diagramy jsou vytvořeny pro 15° v. d. a 50° s. š. Pro vyhledání komet jasnějších 9 mag jsou připojeny mapy.

V elektronické verzi pak nalezneme kompletní přehled dráhových elementů komet, které procházejí přísluním v roce 2018 a jasnějších komet, které již perihelem prošly (nebo teprve projdou) a období jejich viditelnosti do roku 2018 zasahuje. Dráhové elementy obsahují oficiální označení, den, měsíc a rok průchodu perihelem, perihelovou vzdálenost(q), excentricitu dráhy(e), argument perihelu(ω), délku výstupného uzlu (Ω) a sklon dráhy(i). Dále jsou k dispozici mapky komet jasnějších 12,5 mag a efemeridy pro všechny komety jasnější 14,5 mag. Efemeridy obsahují rovníkové souřadnice(RA, Decl), vzdálenost od Slunce(r) a od Země(d), elongaci (elong.) pro standardní epochu J2000, očekávanou jasnost(m1) a nejlepší čas (SEČ) pro pozorování, v závorce pak je uveden azimut a výška nad obzorem.


Uvedené jasnosti je potřeba brát s velkou rezervou, komety jsou notoricky známé nečekaným vývojem své jasnosti. Mnohdy slabší kometa, která vůbec neměla být vidět, zjasní až o 10 mag, jindy zas očekávaná jasná kometa není vidět vůbec. Mnoho jasných komet je navíc objeveno až dodatečně. Situace na obloze v roce 2018 se tak může od zde popsaného scénáře značně lišit.

Protože je komet značný počet a profesionální astronomové nejsou schopni všechny pravidelně monitorovat, uplatní se v tomto oboru amatérští pozorovatelé. Jako u jednoho z mála oborů astronomie mají u komet stále vědeckou hodnotu i vizuální pozorování, v rozvoji je i fotometrie pomocí DSLR. Pokud se na komety nechcete jen dívat a chcete také přispět svým pozorováním k výzkumu, přihlaste se do Společnosti pro meziplanetární hmotu (SMPH), která se kometami a jejich pozorováním zabývá a pozorování svých členů odesílá do mezinárodních databází COBS a ICQ. O aktuálním stavu na obloze, jasnostech komet a nových objevech se dozvíte ze zpravodaje, který vydává pro své členy SMPH a informace poskytuje i na svém webu na adrese www.kommet.cz.