HR logo HR digitální vydání

Období okolo novu 13. července

V červenci se již začne zvolna navracet noc a na obloze bude vysoko nad obzorem zářit prudce zjasňující kometa 21P/Giacobini-Zinner. Z 11 mag na začátku měsíce zjasní k 9 mag a na konci měsíce bude viditelná i malými triedry. Ze souhvězdí Labutě se bude zvolna přesouvat do Kefea. Kromě ní bude možno na obloze spatřit velice nízko nad jižním obzorem kometu 48P/Johnson. Ta bude mírně slabší 12 mag a nalezneme ji v souhvězdí Vodnáře. Vzdálenost od Slunce v perihelu u této komety díky gravitačnímu rušení Jupiteru v průběhu času osciluje mezi 2,3 a 2,0 AU. Právě přiblížení k této planetě na 0,603 AU v roce 2014 snížilo perihelovou vzdálenost k minimální hodnotě. Letos ji tak můžeme poprvé od objevu v roce 1949 pozorovat při větší aktivitě jádra. Jak moc se to projeví na jasnosti lze odhadnout jen přibližně.

FULL PDF
Graf viditelnosti komet
Podkapitoly: