HR logo HR digitální vydání

Kalendářní data pro rok 2018

Rok 2018 gregoriánského (řehořského) kalendáře, který v běžném životě používáme, u nás začíná 1. ledna v 0 h 0 min středoevropského času. Jedná se o rok nepřestupný o 365 dnech.

Základy roku 2018 v gregoriánském kalendáři jsou:

indikce (římský počet, 15letá perioda) 11
nedělní písmeno G
sluneční kruh (28letá perioda) 11
zlaté číslo (19letá perioda) 5
epakta 13
neděle velikonoční 1. dubna

Rok 2018 juliánského kalendáře (tzv. „starý styl“) začíná v neděli 14. ledna gregoriánského kalendáře.

Rok 2018 odpovídá:
a) roku 6731 Scaligerovy juliánské periody. Rok 6731 začíná 14. ledna 2018 gregoriánského kalendáře.
b) rokům 5778/5779 židovské éry. 5778 začíná 21. září 2017, je nepřestupný, trvá 354 dnů a končí 9. září 2018. Rok 5779 začíná 10. září 2018, je přestupný, trvá 385 dnů a končí 29. září 2019.
c) rokům 2793/2794 olympiád, a to 1. a 2. roku 699. olympiády. Rok 2793 začíná 14. července 2018 (dle gregoriánského kalendáře).
d) roku 2771 ab Urbe condita (a.U.c. – od založení Říma). Začíná jako juliánský rok 14. ledna.
e) rokům 1439/1440 muslimské éry Hidžry. Rok 1439 má 355 dní, začíná 22. září 2017 a končí 11. září 2018. Rok 1440 trvá 354 dní a končí 31. srpna 2019. Ramadán v roce 1439 začíná 16. května 2018 a končí 14. června 2018.
f) 30. roku japonské éry Heisei. Éra začala 8. ledna 1989 s nástupem japonského císaře Akihita.
g) rokům 1734/1735 Diokleciánovy éry ( koptský kalendář). Rok 1734 začíná 11. září 2017, trvá 365 dní a končí 10. září 2018. Rok 1735 začíná 11. září 2018, trvá 366 dní a končí 11. září 2019.

Juliánské datum (JD): datum 1. ledna 2018 v 0h TČ = 2 458 119, 500 dne juliánské periody. Juliánské dny jsou uvedeny v denní sluneční efemeridě a začínají v poledne světového času, tj. o 12 hodin později než střední dny téhož data.

Modifikované juliánské datum (MJD):

MJD = JD – 2 400 000,5
Pro 1. ledna 2018 má tedy hodnotu 58 119.

Scaligerova juliánská perioda trvá 7980 let. Jedná se o součin period slunečního kruhu (28letá perioda), zlatého čísla (19letá perioda) a indikce neboli římského počtu (15letá perioda): 28 × 19 × 15 = 7980. Sluneční kruh: cyklus střídání nedělních písmen v juliánském kalendáři resp. počet let juliánského kalendáře, po jehož uplynutí připadá pořadí dnů v měsících na stejné dny týdne. Nedělních písmen je 7, každý čtvrtý rok je přestupný. Protože jsou čísla 7 a 4 nesoudělná, dostáváme cyklus 28 let. 19 let pak trvá tzv. Metonův cyklus: po 19 letech připadnou (s jistou drobnou nepřesností) fáze Měsíce na stejná kalendářní data. Indikce je číslo udávající, kolikátý je daný rok v pořadí patnáctiletého, stále se opakujícího cyklu. Původ indikce není zcela objasněn. Počátek juliánské periody odpovídá greenwichskému střednímu poledni 1. ledna roku 4713 př. n. l. juliánského kalendáře (tj. roku -4712 astronomického letopočtu). Tohoto roku byly hodnoty všech zmíněných period 1.

Dále se v ročence (v geocentrických efemeridách) využívá terestrický čas (TT, TČ) definovaný vztahem

TT = TAI + 32,184 s,

kde TAI je mezinárodní atomový čas (zavedený 1. ledna 1972), založený na průměrném údaji ze souboru nejpřesnějších atomových hodin světa. Dalšími časy, se kterými je možno se v ročence setkat, je čas světový (UT, SČ – místní střední čas greenwichského poledníku) a středoevropský (CET, SEČ). SEČ je střední sluneční čas patnáctého poledníku, tedy poledníku nacházejícího se 15 stupňů východně od Greenwiche. Jedná se o pásmový čas, který užíváme v běžném občanském životě, a platí ve většině evropských států. V jarním a letním období je potom zaváděn letní čas (CEST, SELČ), který začíná poslední neděli v březnu (v roce 2018 tedy 25. března), kdy se hodiny ve 2 h SEČ posunou o jednu hodinu vpřed. Letní čas končí poslední neděli v říjnu (v roce 2018 tedy 28. října), kdy se hodiny ve 3 h SELČ posunou o jednu hodinu zpět. Letní čas tak trvá sedm měsíců a zavádí se ve většině evropských států.

Na světový čas UT (též UT1) zavedený rovněž 1. ledna 1972, z něhož vychází světový systém občanského času. Jedná se o čas plynoucí rovnoměrně, ovšem korigovaný tak, aby se co nejvíce blížil času UT. Toto se provádí po skocích, vložením resp. vypuštěním přestupné sekundy 30. června nebo 31. prosince. Podmínka pro vložení resp. vypuštění přestupné sekundy je, aby se UTC od UT nelišil o více než ±0,8 s. Naposledy byla přestupná sekunda zařazena ve 24 h UT 31. prosince 2016, resp. 0 h UT 1. ledna 2017 sekvence 31. 12. 2016, 23h 59m 59s; 31. 12. 2016, 23h 59m 60s; 1. 1. 2017, 0h 0m 0s…), kdy TAIUTC = +35 s. K uvedenému datu byl tedy rozdíl TT - UTC = (TAI - UTC) + (TT - TAI) = 37 s + 32,184 s = 69,184 s. Aktuální oznámení o případném vložení či vynechání přestupné sekundy je možno najít v bulletinu Mezinárodní služby rotace Země (IERS, http://www.iers.org). Dle oznámení IERS se na konci roku 2017 přestupná sekunda nebude ani vkládat, ani vynechávat.

Platí následující vztahy:

SELČ = SEČ + 1 h 00 min 00 s,
SEČ = UT + 1 h 00 min 00 s,
TT = TAI + 32,184 s = UT + ΔT,
kde veličina ΔT = 32,184 s - (UT1 - TAI) je tzv. oprava na nerovnoměrnost rotace Země. Její hodnota se určuje na základě pozorování a je opět publikována v bulletinu Mezinárodní služby rotace Země (IERS, http://www.iers.org).
1. 1. 2007 +65,1464 s
1. 7. 2007 +65,3413 s
1. 1. 2008 +65,4573 s
1. 7. 2008 +65,6288 s
1. 1. 2009 +65,7768 s
1. 7. 2009 +65,9509 s
1. 1. 2010 +66,0699 s
1. 7. 2010 +66,2409 s
1. 1. 2011 +66,3246 s
1. 7. 2011 +66,4749 s
1. 1. 2012 +66,6030 s
1. 7. 2012 +66,7708 s
1. 1. 2013 +66,9069 s
1. 7. 2013 +67,1266 s
1. 1. 2014 +67,2810 s
1. 7. 2014 +67,4858 s
1. 1. 2015 +67,6439 s
1. 7. 2015 +67,8606 s
1. 1. 2016 +68,1024 s
1. 7. 2016 +68,3964 s
1. 1. 2017 +68,5927 s
1. 6. 2017 +68.8033 s
Předběžně lze počítat s následujícími hodnotami ΔT:
1. 1. 2018 +68,99 ± 0,02 s
1. 7. 2018 +69,3 ± 0,2 s
1. 1. 2019 +69,5 ± 0,4 s

Astronomické roční doby 2018 (údaje v SEČ):

jarní rovnodennost, začátek jara20. březen 17 h 15 min
letní slunovrat, začátek léta21. červen 11 h 8 min
podzimní rovnodennost, začátek podzimu23. září 2 h 54 min
zimní slunovrat, začátek zimy21. prosinec 23 h 23 min
Podkapitoly: