HR logo HR digitální vydání

Trpasličí planety

Od roku 2006 jsou planety a další tělesa sluneční soustavy rozčleněny do tří kategorií dle následující rezoluce Mezinárodní astronomické unie (IAU):

1) 1) Planeta je nebeské těleso, které (a) obíhá okolo Slunce, (b) má dostatečnou hmotnost, aby jeho gravitace překonala vnitřní síly pevného tělesa, a dosáhne tedy tvaru odpovídajícího hydrostatické rovnováze (zhruba kulový tvar), (c) vyčistilo okolí své dráhy.

2) Trpasličí planeta je nebeské těleso, které (a) obíhá okolo Slunce, (b) má dostatečnou hmotnost, aby jeho gravitace překonala vnitřní síly pevného tělesa, a dosáhne tedy tvaru odpovídajícího hydrostatické rovnováze (přibližně kulový tvar), (c) nevyčistilo okolí své dráhy, (d) není satelitem.

3) Všechna ostatní tělesa obíhající kolem Slunce jsou zařazeny pod společný název „malá tělesa slunečná soustavy“.

V době přípravy této části ročenky IAU oficiálně klasifikovala pět těles jako trpasličí planety – Ceres, Eris, Haumea, Makemake a Pluto. Řada dalších těles je považována za vážné kandidáty (Sedna, Quaoar, Orcus).

Oskulační elementy

a M e ω i Ω n
AU ° ° ° ° °
Pluto 39.80022 40.693 0.25382 224.969 17.1132 110.297 0.003925
Ceres 2.76711 17.878 0.07555 153.481 10.5935 80.310 0.214124
Pallas 2.77240 359.934 0.23041 123.098 34.8373 173.082 0.213511
Juno 2.66913 331.622 0.25692 58.021 12.9892 169.859 0.226022
Vesta 2.36166 19.806 0.08889 254.533 7.1415 103.812 0.271568
a ~ velká poloosa dráhy; M ~ střední anomálie; e ~ excentricita; ω ~ délka perihelu;
i ~ sklon dráhy; Ω ~ délka výstupného uzlu; n ~ střední denní pohyb
pro rok 2018 (MJD= 58320) (vzhledem k ekliptice a jarnímu bodu J2000.0)
Podkapitoly: