HR logo HR digitální vydání

Období okolo novu 9. září

Jen den po novu projde kometa 21P/Giacobini-Zinner perihelem své dráhy a zároveň bude nejblíže Zemi, pouhých 0,391 AU. V tomto měsíci dosáhne maxima jasnosti (okolo 7,2 mag) a bude stále na ranní obloze vysoko nad obzorem. Její pohyb po obloze se výrazně zrychlí, v prvních dnech září ji nalezneme ve Vozkovi, v polovině měsíce přejde do Blíženců poblíž hraniční oblasti s Býkem a Orionem, na konci měsíce pak vstoupí do souhvězdí Jednorožce. Na obloze se také objeví krátkoperiodická kometa 38P/Stephan-Oterma s nezvykle dlouhou periodou 37,71 let. Ta se k Jupiteru moc nepřibližuje a má tak dosti stabilní dráhu s přísluním aktuálně 1,588 AU. Letošní návrat je poměrně příznivý, v prosinci bude jen 0,765 AU od Země a bude mírně jasnější 10 mag. K dobré pozorovatelnosti přispěje i její výška na obloze. V září bude rychle zjasňovat z 12,5 na 11 mag a nalezneme ji v souhvězdí Orionu. Pozorovatelná bude i kometa 46P/Wirtanen, která by mohla být vidět v prosinci pouhým okem. V polovině září by měla dosáhnout jasnosti 12,5 mag, na konci měsíce zjasní k 11 mag a bude se pohybovat z Velryby do souhvězdí Pece. Tato kometa se měla původně stát cílem sondy Rosetta, ale zpoždění v přípravě projektu způsobila, že se startovací okno uzavřelo a musel být zvolen náhradní cíl – kometa 67P/Čurjumov-Gerasimenko. Kometa Wirtanen byla pro misi zvolena proto, že se jedná o velice zajímavé těleso – mladou kometu s nezvykle strmým růstem i poklesem jasnosti. Dráha komety se díky přiblížení k Jupiteru vyvíjí dost chaoticky. V době objevu, v roce 1948, se vzdálenost od Slunce v perihelu pohybovala nad hodnotou 1,6 AU, přiblížení k Jupiteru v letech 1972 a 1984 ji postupně snížilo na 1,3, resp. 1,1 AU a na této hodnotě se drží dodnes (aktuálně 1,055 AU). Díky tomu se kometa stala viditelnou i triedry a při všech pěti posledních návratech byla viditelná jako objekt mezi 8 až 10 mag. Situace se ale změní po roce 2040, kdy se začne perihel posouvat dál od Slunce a okno, kdy bude možné tuto kometu pozorovat malými dalekohledy, se tak opět uzavře. Letošní návrat je zatím vůbec nejpříznivější a nemá v historii pozorování této komety obdoby. Dne 16. prosince projde jen 0,078 AU od Země. Její jasnost by měla dosáhnout jasnosti 3,4 mag a kometa by tedy měla být viditelná pouhým okem.

FULL PDF
Graf viditelnosti komet
Podkapitoly: