HR logo HR digitální vydání

Období okolo novu 9. října

Podmínky viditelnosti 21P/Giacobini-Zinner se po průchodu přísluním začnou výrazně horšit a na konci měsíce se kometa na ranní obloze ztratí u obzoru. Zeslábne z 8 na 9,5 mag a bude se pohybovat ze souhvězdí Jednorožce do Velkého Psa. Výrazně lépe na tom bude 38P/Stephan-Oterma, viditelná v celé druhé polovině noci. Postupně zjasní z 11 na 10 mag a nalezneme ji v souhvězdí Orionu, ze kterého se v polovině měsíce posune do Blíženců. Velice nízko nad obzorem uvidíme kolem půlnoci zjasňující kometu 46P/Wirtanen s jasností kolem 10 mag. Ve druhé polovině měsíce bude hluboko na jižní obloze v souhvězdí Pece prakticky nepozorovatelná. Novinkou na říjnové obloze se stane kometa 64P/Swift-Gehrels s jasností okolo 11,5 mag. Ta bude viditelná po celou noc vysoko nad obzorem v souhvězdí Andromedy. Tato kometa má poměrně stabilní dráhu, vzdálenost v perihelu se pohybuje okolo 1,4 AU (nyní 1,394 AU), přestože se poměrně často přibližuje k Jupiteru. Tato setkání ovšem mění pouze prostorovou orientaci dráhy, nikoliv vzdálenost v perihelu. Současný návrat je dosti příznivý, 28. října se přiblíží k Zemi na 0,445 AU. Podobně příznivý návrat nastane až v roce 2092. U této komety byl pozorován poměrně zajímavý vývoj jasnosti, kdy po průchodu perihelem skokově zjasní až o 1,5 mag a poté pomaleji slábne.

FULL PDF
Graf viditelnosti komet