HR logo HR digitální vydání

Období okolo novu 13. června

Červen patří tradičně mezi velice slabé měsíce. V období kolem slunovratu nenastává astronomická noc a jasná soumraková obloha pozorování komet znesnadňuje. Na té letošní červnové bude novinkou kometa 21P/Giacobini-Zinner, mateřské těleso meteorického roje Drakonid, který vyprodukoval v letech 1933 a 1946 silný meteorický déšť. Od roku 1900 byla jako jasná kometa pozorována malými dalekohledy již při 15 návratech. Přestože se často přibližuje k Jupiteru, je její dráha poměrně stabilní a vzdálenost v perihelu se drží poblíž 1 AU (v současnosti 1,015 AU). Letošní návrat je nejlepší od roku 1959 a 10. září se přiblíží jen na 0,391 AU k Zemi. V červnu bude rychle zjasňovat z 12,5 na 11 mag a pohodlně ji uvidíme vysoko na obloze v Mléčné dráze v souhvězdí Labutě.

FULL PDF
Graf viditelnosti komet
Podkapitoly: