HR logo HR digitální vydání

Duben

Úkazy

datum hodina úkaz
1. 4. 2019 1 h Měsíc v odzemí (405 548 km)
5. 4. 2019 10 h Měsíc v novu (9:50)
9. 4. 2019 8 h Měsíc v konjunkci s Marsem (Mars 5,45° severně; seskupení Měsíce, hvězdokupy Plejády, Marsu a α Tau na večerní obloze)
9. 4. 2019 18 h Měsíc v konjunkci s α Tau (Aldebaran 1,67° jižně)
10. 4. 2019 2 h planetka (2) Pallas v opozici se Sluncem (+7,9 mag)
11. 4. 2019 21 h Merkur v největší západní elongaci (28° od Slunce)
12. 4. 2019 20 h Měsíc v první čtvrti (20:05)
13. 4. 2019 1 h Měsíc v konjunkci s β Gem (Pollux 7,34° severně; konjunkce nastává nad naším obzorem v noci)
15. 4. 2019 10 h Měsíc v konjunkci s α Leo (Regulus 1,91° jižně; konjunkce nastává nad naším obzorem v noci)
15. 4. 2019 13 h Mars v konjunkci s α Tau (Aldebaran 6,49° jižně; Mars v blízkosti α Tau na večerní obloze)
16. 4. 2019 23 h Měsíc v přízemí (364 225 km)
18. 4. 2019 23 h Měsíc v konjunkci s α Vir (Spica 6,85° jižně)
19. 4. 2019 12 h Měsíc v úplňku (12:12)
20. 4. 2019 10 h Slunce vstupuje do znamení Býka
22. 4. 2019 10 h Měsíc v konjunkci s α Sco (Antares 7,29° jižně; 22. a 23. 4. ve druhé polovině noci seskupení Měsíce, α Sco a Jupiteru)
23. 4. 2019 0 h Uran v konjunkci se Sluncem
23. 4. 2019 1 h maximum meteorického roje Lyrid (ZHR 18)
23. 4. 2019 13 h Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Jupiter 1,12° jižně)
25. 4. 2019 16 h Měsíc v konjunkci se Saturnem (Saturn 0,80° severně; Měsíc v blízkosti Saturnu pozorovatelný 25. a 26. 4. ráno nad JV obzorem)
26. 4. 2019 23 h Měsíc v poslední čtvrti (23:18)
28. 4. 2019 19 h Měsíc v odzemí (404 545 km)

Viditelnost planet

planeta viditelnost
Merkur nepozorovatelný
Venuše nepozorovatelná
Mars v první polovině noci
Jupiter ve druhé polovině noci
Saturn ráno nad jihovýchodním obzorem
Uran nepozorovatelný
Neptun nepozorovatelný
FULL PDF
1. den měsíce
FULL PDF
16. den měsíce