HR logo HR digitální vydání

Listopad

Úkazy

datum hodina úkaz
2. 11. 2019 8 h Měsíc v konjunkci se Saturnem (Saturn 1,11° severně; Měsíc u Saturnu pozorovatelný na večerní obloze)
4. 11. 2019 11 h Měsíc v první čtvrti (11:23)
7. 11. 2019 10 h Měsíc v odzemí (405 093 km)
11. 11. 2019 16 h Merkur v dolní konjunkci se Sluncem; přechod Merkuru přes Slunce od nás pozorovatelný v první polovině průběhu
12. 11. 2019 15 h Měsíc v úplňku (14:34)
12. 11. 2019 9 h planetka (4) Vesta v opozici se Sluncem (+6,5 mag)
14. 11. 2019 7 h Měsíc v konjunkci s α Tau (Aldebaran 2,50° jižně; konjunkce nastává nad naším obzorem v noci)
17. 11. 2019 14 h Měsíc v konjunkci s β Gem (Pollux 6,32° severně)
18. 11. 2019 6 h maximum meteorického roje Leonid (ZHR 15)
19. 11. 2019 22 h Měsíc v poslední čtvrti (22:10)
20. 11. 2019 0 h Měsíc v konjunkci s α Leo (Regulus 3,15° jižně; konjunkce nastává nad naším obzorem v noci)
22. 11. 2019 16 h Slunce vstupuje do znamení Střelce
23. 11. 2019 9 h Měsíc v přízemí (366 690 km)
23. 11. 2019 18 h Měsíc v konjunkci s α Vir (Spica 6,70° jižně)
24. 11. 2019 13 h Měsíc v konjunkci s Marsem (Mars 3,10° jižně; 24. a 25. 11. seskupení Měsíce, α Vir, Marsu a Merkuru ráno nad JV obzorem)
24. 11. 2019 15 h Venuše v konjunkci s Jupiterem (Venuše 1,41° jižně; planety večer nad JZ obzorem spolu se Saturnem)
25. 11. 2019 3 h Měsíc v konjunkci s Merkurem (Merkur 1,35° jižně)
26. 11. 2019 16 h Měsíc v novu (16:05)
28. 11. 2019 11 h Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Jupiter 0,11° severně; zákryt pod naším obzorem dopoledne, Jupiter pozorovatelný večer)
28. 11. 2019 12 h Merkur v největší západní elongaci (20° od Slunce)
28. 11. 2019 21 h Měsíc v konjunkci s Venuší (Venuše 1,24° jižně; velmi těsné seskupení Měsíce, Venuše a Jupiteru večer nad JZ obzorem)
29. 11. 2019 23 h Měsíc v konjunkci se Saturnem (Saturn 1,42° severně; seskupení Měsíce, Saturnu, Venuše a Jupiteru večer nad JZ obzorem)

Viditelnost planet

planeta viditelnost
Merkur ve druhé polovině měsíce ráno nad jihovýchodním obzorem
Venuše ve druhé polovině měsíce večer nízko nad jihozápadním obzorem
Mars ráno nad jihovýchodním obzorem
Jupiter večer nízko nad jihozápadním obzorem
Saturn večer nad jihozápadním obzorem
Uran po celou noc kromě jitra
Neptun v první polovině noci
FULL PDF
1. den měsíce
FULL PDF
16. den měsíce