HR logo HR digitální vydání

Redukční veličiny pro hvězdy (0h TČ)

Tabulka Redukční veličiny pro hvězdy slouží k výpočtu zdánlivých poloh hvězd α', δ' ze středních poloh α, δ, vztažených k polovině daného roku, ze vzorců:

α' = α +f + [g sin (G + α) tg δ + h sin (H + α) sec δ]/15 + t μα

δ' = δ + g cos (G + α) + h cos (H + α) sin δ + i cos δ + t μδ .

Členy, obsahující veličiny f, g a G, vyjadřují vliv precese a nutace, členy s h, H a i vyjadřují vliv roční aberace a t značí čas v letech, uplynulý od poloviny roku. Vliv roční paralaxy, ohybu světla v gravitačním poli Slunce ani členy druhého a vyšších řádů nejsou v těchto vzorcích zahrnuty.

datum t f g G h H i
a s " h min " h min "
Leden1. -0.501 -2.551 16.69 11 37 20.80 23 23 -1.45
11. -0.474 -2.444 16.00 11 36 20.64 22 46 -2.85
21. -0.447 -2.353 15.38 11 39 20.42 22 8 -4.16
31. -0.419 -2.261 14.75 11 45 20.12 21 29 -5.34
Únor10. -0.392 -2.156 14.06 11 48 19.78 20 49 -6.34
20. -0.364 -2.085 13.59 11 50 19.47 20 8 -7.15
Březen1. -0.337 -2.047 13.33 11 55 19.19 19 26 -7.74
11. -0.310 -1.972 12.84 12 0 18.98 18 44 -8.08
21. -0.282 -1.898 12.35 12 1 18.88 18 1 -8.19
31. -0.255 -1.867 12.15 11 59 18.88 17 17 -8.04
Duben10. -0.228 -1.809 11.77 12 1 18.96 16 35 -7.66
20. -0.200 -1.725 11.22 12 1 19.14 15 54 -7.07
30. -0.173 -1.648 10.73 11 56 19.35 15 13 -6.26
Květen10. -0.145 -1.573 10.24 11 53 19.58 14 34 -5.29
20. -0.118 -1.490 9.69 11 54 19.81 13 56 -4.18
30. -0.091 -1.370 8.92 11 52 19.99 13 19 -2.94
Červen9. -0.063 -1.259 8.20 11 47 20.10 12 43 -1.64
19. -0.036 -1.180 7.68 11 48 20.16 12 8 -0.29
29. -0.009 -1.062 6.91 11 55 20.11 11 32 1.07
Červenec9. 0.019 -0.934 6.07 11 58 20.00 10 56 2.38
19. 0.046 -0.850 5.53 12 1 19.83 10 20 3.64
29. 0.074 -0.765 4.98 12 17 19.59 9 42 4.80
Srpen8. 0.101 -0.665 4.38 12 40 19.34 9 4 5.82
18. 0.128 -0.576 3.84 12 54 19.11 8 25 6.69
28. 0.156 -0.514 3.50 13 12 18.89 7 44 7.37
Září7. 0.183 -0.467 3.35 13 41 18.75 7 2 7.83
17. 0.210 -0.388 2.99 14 12 18.72 6 20 8.09
27. 0.238 -0.318 2.60 14 31 18.76 5 37 8.09
Říjen7. 0.265 -0.290 2.45 14 40 18.93 4 54 7.87
17. 0.293 -0.223 2.22 15 18 19.19 4 12 7.41
27. 0.320 -0.127 1.79 16 12 19.49 3 31 6.72
Listopad6. 0.347 -0.059 1.36 16 57 19.83 2 51 5.83
16. 0.375 0.020 1.25 18 27 20.18 2 11 4.75
26. 0.402 0.129 1.55 20 14 20.46 1 33 3.51
Prosinec6. 0.430 0.252 2.01 21 42 20.69 0 56 2.17
16. 0.457 0.364 2.61 22 24 20.82 0 19 0.75
26. 0.484 0.459 3.26 22 30 20.83 23 42 -0.70