HR logo HR digitální vydání

Miridy

Hvězdy typu Mira Ceti, zvané též miridy nebo dlouhoperiodické pulzující hvězdy, jsou červení obři s periodami čítajícími stovky dnů. Pro mimořádně velkou amplitudu jejich světelných změn (až 10 magnitud) jsou vyhledávaným objektem amatérských pozorovatelů. K jejich oblibě přispívají i nepravidelnosti světelných křivek. Nepravidelně se mění periody, výšky maxim i povšechně tvary světelných křivek. Tabulka 8 přináší údaje o 25 nejjasnějších miridách dobře pozorovatelných z našich zeměpisných šířek. Uvedené předpovědi pokrývají časový úsek od prosince 2019 do ledna 2021.

HvězdaRA2000DE2000MmPDatum maxima
 h m s° ' "magmagd 
R And 00 24 02 38 34 37 5.8 14.9 409.16 21.10.
W And 02 17 33 44 18 18 6.7 14.6 395.93 (3.5.)
R Aql 19 06 22 08 13 48 5.5 12.0 276 (3.1.), 5.10.
R Boo 14 37 11 26 44 12 6.2 13.1 223.40 4.8.
R Cam 14 17 51 83 49 54 7.0 14.4 270.22 13.8.
R CVn 13 48 57 39 32 33 6.5 12.9 328.53 9.7.
R Cas 23 58 25 51 23 20 4.7 13.5 430.46 19.11.
V Cas 23 11 40 59 41 59 7.3 12.8 227.95 19.1.
T Cep 21 09 32 68 29 27 5.2 11.3 388.14 22.7.
ο Cet 02 19 21 -02 58 40 2.0 10.1 331.96 4.10.
S CrB 15 21 24 31 22 03 5.8 14.1 360.26 6.8.
R Cyg 19 36 50 50 11 59 6.1 14.4 426.45 28.10.
RT Cyg 19 43 38 48 46 41 6.4 12.7 190.24 5.7.,11.1.2021
χ Cyg 19 50 33 32 54 51 3.3 14.2 408.05 24.1.
R Dra 16 32 40 66 45 18 6.7 13.2 245.60 28.8.
W Dra 18 05 35 65 57 22 8.9 15.4 278.00 24.10.
S Her 16 51 54 14 56 31 6.4 13.8 307.28 13.10.
T Her 18 09 07 31 01 16 6.7 13.6 165.00 27.4.,(9.10..)
R Leo 09 47 33 11 25 44 4.4 11.3 309.95 (11.10.)
U Ori 05 55 49 20 10 31 4.8 13.0 368.30 10.4.
R Ser 15 50 41 15 08 01 5.2 14.4 356.41 27.5.
R Tri 02 37 02 34 15 51 5.4 12.6 266.9 21.7.
R UMa 10 44 39 68 46 33 6.7 13.4 301.68 5.10.
S UMa 12 43 57 61 05 36 7.4 12.3 225.89 11.2.,23.9.
T UMa 12 36 23 59 29 13 6.6 13.5 256.6 8.8.,20.12.

Vysvětlivky k tabulce

1. Název proměnné hvězdy. 2. a 3. Rovníkové souřadnice RA a DE vztažené k ekvinokciu 2000.0. 4. a 5. Hvězdná velikost v maximu (M) a minimu (m), vše v oboru V. 6. Perioda P ve dnech. 7. Datum maxima. Předpovědi okamžiků maxim jsou upřesněny podle posledních pozorování a nemusí vždy přesně odpovídat uvedené sekulární periodě z GCVS. Tabelována jsou všechna maxima jasnosti mirid ve výše uvedeném období včetně těch, která nastávají za nevýhodných pozorovacích podmínek; v tom případě je datum maxima v závorkách.