HR logo HR digitální vydání

Kalendářní data pro rok 2011

Rok 2011 gregoriánského (řehořského) kalendáře, který v běžném životě používáme, u nás začíná 1. ledna v 0 h 00 min středoevropského času.

Základy roku 2011 v gregoriánském kalendáři jsou:

indikce (římský počet, 15letá perioda): 4
nedělní písmeno: B
sluneční kruh (28letá perioda): 4
zlaté číslo (19letá perioda): 17
epakta: 25
neděle velikonoční: 24. dubna

Rok 2011 juliánského kalendáře (tzv. „starý styl“) začíná dnem 14. ledna gregoriánského kalendáře.

Rok 2011 odpovídá:
a) roku 6724 Scaligerovy juliánské periody. Rok 6724 začíná 14. ledna 2011 gregoriánského kalendáře.
b) rokům 7519/7520 mladší byzantské éry. Rok 7520 začíná 14. září 2011.
c) rokům 5771/5772 židovské éry. Rok 5771 začal 9. září 2010, je přestupný, nadpočetný a trvá 385 dnů. Rok 5772 začíná 29.
září 2011, trvá 353 dní a končí 16. září. d) rokům 2786/2787 olympiád, a to 2. a 3. roku 697. olympiády. Rok 2787 začíná 14. července 2011 (dle gregoriánského kalendáře).
e) roku 2764 ab Urbe condita (a.U.c. – od založení Říma). Začíná 14. ledna 2011.
f) rokům 1432/1433 muslimské éry Hidžry. Rok 1432 má 354 dní, začíná 8. prosince 2010 a končí 26. listopadu 2011. Rok 1433 trvá 354 dní a končí 14. listopadu 2012. Ramadán v roce 1432 začíná 1. srpna 2011 a končí 30. srpna 2011.
g) 23. roku japonské éry Heisei. Éra začala 8. ledna 1989 s nástupem japonského císaře Akihita.
h) rokům 1727/1728 Diokleciánovy éry (koptský kalendář). Rok 1727 je přestupný o délce 366 dnů, začíná 11. září 2010 a končí 11. září 2011. Rok 1728 trvá 365 dní, začíná 12. září 2011 a končí 10. září 2012.

Juliánské datum (JD): datum 1. ledna 2011 v 0h TČ = 2 455 562, 500 dne juliánské periody. Juliánské dny jsou uvedeny v denní sluneční efemeridě a začínají v poledne světového času, tj. o 12 hodin později než střední dny téhož data.

Scaligerova juliánská perioda trvá 7980 let. Jedná se o součin period slunečního kruhu (28letá perioda), zlatého čísla (19letá perioda) a indikce neboli římského počtu (15letá perioda): 28 × 19 × 15 = 7980. Sluneční kruh cyklus střídání nedělních písmen v juliánském kalendáři resp. počet let juliánského kalendáře, po jehož uplynutí připadá pořadí dnů v měsících na stejné dny týdne. Nedělních písmen je 7, každý čtvrtý rok je přestupný. Protože jsou čísla 7 a 4 nesoudělná, dostáváme cyklus 28 let. 19 let pak trvá tzv. Metonův cyklus: po 19 letech připadnou (s jistou drobnou nepřesností) fáze Měsíce na stejná kalendářní data. Indikce je číslo udávající, kolikátý je daný rok v pořadí patnáctiletého, stále se opakujícího cyklu. Původ indikce není zcela objasněn. Počátek juliánské periody odpovídá greenwichskému střednímu poledni 1. ledna roku 4713 př. n. l. juliánského kalendáře (tj. roku −4712 astronomického letopočtu). Tohoto roku byly hodnoty všech zmíněných period 1.

Modifikované juliánské datum (MJD):

MJD = JD − 2 400 000,5

Pro 1. ledna 2011 má tedy hodnotu 55 562.

Dále se v ročence (v geocentrických efemeridách) využívá terestrický čas (TT, TČ) definovaný vztahem

TT = TAI + 32,184 s,

kde TAI je mezinárodní atomový čas (zavedený 1. ledna 1972), založený na průměrném údaji ze souboru nejpřesnějších atomových hodin světa. Dalšími časy, se kterými je možno se v ročence setkat, je čas světový (UT, SČ – místní střední čas greenwichského poledníku) a středoevropský (CET, SEČ).

SEČ je střední sluneční čas patnáctého poledníku, tedy poledníku nacházejícího se 15 stupňů východně od Greenwiche. Jedná se o pásmový čas, který užíváme v běžném občanském životě a platí ve většině evropských států. V jarním a letním období je potom zaváděn letní čas (CEST, SELČ), který začíná poslední neděli v březnu (v roce 2011 tedy 27. března), kdy se hodiny ve 2 h SEČ posunou o jednu hodinu vpřed. Letní čas končí poslední neděli v říjnu (v roce 2011 tedy 30. října), kdy se hodiny ve 3 h SELČ posunou o jednu hodinu zpět. Letní čas tak trvá sedm měsíců a zavádí se ve většině evropských států.

Na světový čas UT (též UT1) je navázán koordinovaný světový čas (UTC), zavedený rovněž 1. ledna 1972, z něhož vychází světový systém občanského času. Jedná se o čas plynoucí rovnoměrně, ovšem korigovaný tak, aby se co nevíce blížil času UT. Toto se provádí po skocích, vložením resp. vypuštěním přestupné sekundy 30. června nebo 31. prosince. Podmínka pro vložení resp. vypuštění přestupné sekundy je, aby se UTC od UT nelišil o více než ±0,8 s. Naposledy byla přestupná sekunda zařazena ve 24 h UT 31. prosince 2008, resp. 0 h UT 1. ledna 2009, kdy TAI − UTC = +34 s. K uvedenému datu byl tedy rozdíl TT − UTC = (TAI − UTC) + (TT − TAI) = 34 s + 32,184 s = 66,184 s. Vkládání či vynechání přestupné sekundy je oznamováno v bulletinu Mezinárodní služby rotace Země (IERS, http://www.iers.com). Dle oznámení IERS se na konci roku 2010 přestupná sekunda nebude ani vkládat, ani vynechávat. Na předchozím vztahu se tedy zatím nic nemění.

Platí následující vztahy

SELČ = SEČ + 1 h 00 min 00 s,
SEČ = UT + 1 h 00 min 00 s,
TT = TAI + 32,184 s = UT + ΔT,

kde veličina ΔT = 32,184 s − (UT1TAI) je tzv. oprava na nerovnoměrnost rotace Země. Její hodnota se určuje na základě pozorování a je publikována v bulletinu Mezinárodní služby rotace Země (IERS, http://www.iers.com).

1. 1. 2001 +64,091 s
1. 7. 2001 +64,212 s
1. 1. 2002 +64,300 s
1. 7. 2002 +64,413 s
1. 1. 2003 +64,473 s
1. 7. 2003 +64,551 s
1. 1. 2004 +64,574 s
1. 7. 2004 +64,653 s
1. 1. 2005 +64,688 s
1. 7. 2005 +64,799 s
1. 1. 2006 +64,845 s
1. 7. 2006 +64,989 s
1. 1. 2007 +65,146 s
1. 7. 2007 +65,341 s
1. 1. 2008 +65,457 s
1. 7. 2008 +65,629 s
1. 1. 2009 +65,777 s
1. 7. 2009 +65.951 s
1. 1. 2010 +66.070 s

Předběžně lze počítat s následujícími hodnotami ΔT

1. 7. 2010 +66.8 ± 0.5 s
1. 1. 2011 +67.1 ± 0.8 s
1. 7. 2011 +67.0 ± 1.0 s
1. 1. 2012 +68.0 ± 1.0 s

Astronomické roční doby 2011 (údaje v SEČ):

jarní rovnodennost, začátek jara: 21. březen 0 h 20 min
letní slunovrat, začátek léta: 21. červen 18 h 16 min
podzimní rovnodennost, začátek podzimu: 23. září 10 h 04 min
zimní slunovrat, začátek zimy: 22. prosinec 6 h 29 min

Podkapitoly: