HR logo HR digitální vydání

Zatmění v roce 2011

V roce 2011 nastávají čtyři částečná zatmění Slunce a dvě úplná zatmění Měsíce:

4. ledna – částečné zatmění Slunce, u nás viditelné v podstatě v celém průběhu nízko nad obzorem
1. června – částečné zatmění Slunce, u nás neviditelné
15. června – úplné zatmění Měsíce, které z části proběhne nad naším obzorem
1. července – částečné zatmění Slunce, u nás neviditelné
25. listopadu – částečné zatmění Slunce, u nás neviditelné
10. prosince – úplné zatmění Měsíce, u nás viditelné v podstatě jen jako částečné

Podkapitoly: