HR logo HR digitální vydání

Proměnné hvězdy

Hvězd, které jistým způsobem mění svoji jasnost, je dnes známo víc než sto tisíc. I když budeme z tohoto vzorku vybírat a přesívat, jak to jen půjde, zůstane nám několik set až tisíc hvězd ke sledování. Jejich popis by zajisté překročil možnosti Hvězdářské ročenky. Omezíme se tedy jen na popis několika málo prototypů či chcete-li vzorků s odkazem na další zdroje informací.

Měli bychom si hned na počátku odpovědět na otázku, proč vlastně studujeme proměnné hvězdy. Odpověď je prostá – proměnné hvězdy na sebe prozradí mnohem více než ty, které se tváří neměně. Pomocí změn jejich jasnosti, případně v kombinaci se změnami jiných veličin, můžeme v řadě případů určovat základní parametry těchto hvězd. Pokud tak činíme s přesností lepší než přibližně 1 procento, můžeme tyto údaje používat i pro testování našich představ o vývoji hvězd. Některé typy proměnných hvězd slouží i k určování vzdáleností ve vesmíru. To vše znamená, že studium proměnných hvězd je zdrojem cenných a jedinečných informací o světě hvězd i vesmíru jako celku.

Hvězdářská ročenka by měla nejen postihnout zejména předvídatelné úkazy ze světa proměnných hvězd, které v daném roce nastanou, ale navnadit také případné zájemce a přivést je k soustavnému pozorování, které může být korunováno úspěchem v podobě objevu neočekávaného chování nějaké hvězdy jako v případě celosvětového úspěchu českých pozorovatelů před několika lety u hvězdy V838 Mon. Nicméně nezasvěceným by se mohlo zdát, že v dnešní době, kdy robotické dalekohledy a přehlídkové projekty rostou jako houby po dešti a zaplavují nás svými daty, nemá takové vlastní pozorování valný smysl. Ó, jak hluboce se mýlí!

Jeden příklad za všechny. V dubnu 2010 byl zpřístupněn archiv projektu SuperWASP, který obsahuje téměř 120 miliard měření. Jenže – při měření nebyl použit žádný fotometrický filtr a záhy zjistíte, že pro vaše účely potřebujete pozorování v alespoň dvou barvách, že potřebujete měření s kadencí každých pět minut a ne pět dní a tak podobně. Amatérské sledování proměnných hvězd, zejména se CCD technikou tak má zcela jednoznačně i dnes svůj smysl.

V České republice se sledování proměnných hvězd věnuje příslušná sekce České astronomické společnosti. A protože princip pozorování je stejný i pro transitující exoplanety (viz HR 2008), věnuje se i těmto úkazům. Sekce proměnných hvězd a exoplanet ČAS zastává pro tuto oblast amatérské astronomie řídící a metodickou roli už desítky let a její význam daleko přesahuje hranice České republiky. Všem zájemcům o proměnné hvězdy proto doporučujeme navštívit webové stránky Sekce http://var.astro.cz. Najdete tam vše potřebné.

Proměnné hvězdy vhodné k pozorování

Titulek slibuje proměnné hvězdy vhodné k pozorování, ale je třeba si uvědomit, že takových hvězd jsou dnes už tisíce. Podrobný přehled by nepoučeného zájemce spíše zahltil a přispěl k jeho zmatení a ne k jeho větší informovanosti. Následuje tedy jen velmi stručný přehled několika typů proměnných hvězd vhodných k amatérskému sledování doplněných o tabulku exoplanet. Uživatel elektronické ročenky nalezne v dalších tabulkách údaje o zákrytových proměnných hvězdách, exoplanetách zakrývajících centrální hvězdu, cefeidách, hvězdách typu RR Lyrae, miridách, polopravidelných a fyzických proměnných hvězdách vždy s krátkým vysvětlením. Jejich označení bylo uvedeno mimo jiné v ročence pro rok 2002. Podrobnější dělení a popis proměnných hvězd lze najít například v jejich Generálním katalogu (dále jen GCVS). Další informace, rady a pomůcky k pozorování lze najít také na již zmiňované stránce Sekce proměnných hvězd a exoplanet České astronomické společnosti http://var.astro.cz.