HR logo HR digitální vydání

Tranzitující exoplanety

Pozorování exoplanet se dnes stále více dostává do popředí zájmu pozorovatelů proměnných hvězd. Jsou to právě exoplanety, které nám umožňují pochopit výjimečnost naší sluneční soustavy. Z dosavadních poznatků vyplývá, že se naše představa o vzniku a migraci velkých planet bude muset změnit. Modely vývoje naší sluneční soustavy se totiž vůbec nehodí na zatím objevené extrasolární systémy.

První objev exoplanety učinil až v roce 1995 Mayor a Queloz u hvězdy podobné Slunci 51 Pegasi. Od té doby počet známých exoplanet velice rychle přibývá. V současné době je známo více jak 700 exoplanet.

Zmíněná 51 Pegasi b, stejně jako drtivá většina známých exoplanet, byla objevena metodou využívající změn křivky radiálních rychlostí mateřské hvězdy. Pouze v několika speciálních případech, kdy sklon dráhy je blízký 90° a velká poloosa dráhy planety je malá, máme možnosti pozorovat vlastní přechod exoplanety přes hvězdu - tzv. tranzit a určit přesnou hmotnost exoplanety a třeba i složení atmosféry. Právě pozorování těchto tranzitů se v současnosti stalo velmi populární. První tranzit se podařilo detekovat až v roce 1999 nezávisle na sobě Charbonneuovi a Henrymu, a to u hvězdy HD 209458. Dnes v katalogu exoplanet nalezneme již více jak 200 tranzitujících exoplanet a jejich počet rychle narůstá.

V uplynulých letech přestalo být sledování tranzitujících exoplanet doménou velkých dalekohledů. Mnozí CCD pozorovatelé dnes se svými přístroji dosahují přesnosti v řádu jednotek milimagnitud, právě taková přesnost je nezbytná pro získání kvalitních měření (typický pokles jasnosti při tranzitu se pohybuje okolo 15 milimagnitud).

Tabulka uvádí přehled známých tranzitujících exoplanet, které jsou během roku 2012 pozorovatelné z ČR. Dále zde naleznete předpovědi tranzitů pro jednotlivé exoplanety. Výsledná pozorování je možné a vhodné vkládat do databáze ETD** (Exoplanet Transit Database), kde se provede jejich automatické zpracování.

* zdroj: Sekce proměnných hvězd a exoplanet v projektu TRESCA, var.astro.cz
** var.astro.cz/etd

Podkapitoly: