HR logo HR digitální vydání

Proměnné hvězdy

Rozšířená definice proměnné hvězdy říká, že jde o hvězdu, která nějakým způsobem mění svou jasnost. V principu bychom mohli říci, že každá hvězda je proměnná, záleží jen na přesnosti měření a časové škále, na níž změny sledujeme. Omezme se nyní jen na hvězdy se změnami alespoň tisíciny magnitudy na časových škálách maximálně stovky let. Takových proměnných hvězd je dnes známo téměř dvě stě tisíc. I když budeme z tohoto vzorku vybírat a přesívat, jak to jen půjde, zůstane nám několik set až tisíc hvězd ke sledování. Jejich popis by zajisté překročil možnosti Hvězdářské ročenky. Omezíme se tedy jen na popis několika málo prototypů či chcete-li vzorků s odkazem na další zdroje informací.

Proč se o proměnné hvězdy zajímáme? Co je na nich tak zvláštního? Proměnné hvězdy (na rozdíl od těch, které považujeme podle výše zmíněných měřítek za neproměnné) na sebe prozradí mnohem více. Pomocí změn jejich jasnosti, hvězdné velikosti můžeme sledovat děje na hvězdách nebo ve hvězdných párech či násobných soustavách. Pokud máme k dispozici i další pozorování, například spektroskopii, interferometrii můžeme přímo určovat základní parametry těchto hvězd. Pokud tak činíme s přesností lepší než přibližně 1 procento, můžeme tyto údaje používat i pro testování našich představ o vývoji hvězd. Některé typy proměnných hvězd navíc můžeme použít k měření vzdáleností ve vesmíru. Je tedy zřejmé, že sledování proměnných hvězd a jejich výzkum je zdrojem cenných a jedinečných informací o světě hvězd. A protože základní parametry hvězd jsou potřebné i při studiu extrasolárních soustav na straně jedné či galaktických a extragalaktických soustav na straně druhé, je studium proměnných hvězd zcela zásadním oborem ovlivňujícím celou astrofyziku.

Ale má vůbec pozorování proměnných hvězd na našich hvězdárnách a pozorovatelnách smysl? Robotické dalekohledy a přehlídkové projekty přece zaplavují astronomickou obec obrovským množstvím dat. - Tyto projekty jsou pro potřeby výzkumu proměnných hvězd výbornou pomůckou, ale bohužel nedostatečnou. Většinou nejsou měření prováděna ve fotometrických filtrech a v požadovaném časovém rozlišení. Závěr je tedy jasný. Cílené amatérské sledování proměnných hvězd ve fotometrických filtrech se CCD technikou má zcela jednoznačně i dnes svůj smysl.

Hvězdářská ročenka není specializovanou publikací v oboru proměnných hvězd, přesto má svoji významnou roli v tomto oboru. Poskytuje sice čtenářům jen zlomek z předvídatelných úkazů ze světa proměnných hvězd, které v daném roce nastanou, ale případné zájemce má zaujmout a přivést k soustavnému pozorování, které může být korunováno úspěchem celosvětového významu. Ostatně příklady z minulosti už máme.

Malou ukázku hvězd (tabulky, popisy a komentáře), které je možné a vhodné pozorovat nalezne čtenář v elektronické části ročenky.

V České republice se sledování proměnných hvězd věnuje příslušná sekce České astronomické společnosti. A protože princip pozorování je stejný i pro transitující exoplanety (viz HR 2008), věnuje se i těmto úkazům. Sekce proměnných hvězd a exoplanet ČAS zastává pro tuto oblast amatérské astronomie řídící a metodickou roli už desítky let a její význam daleko přesahuje hranice České republiky. Všem zájemcům o proměnné hvězdy proto doporučujeme navštívit webové stránky Sekce var.astro.cz. Najdete tam vše potřebné.


Proměnné hvězdy vhodné k pozorování

Titulek slibuje proměnné hvězdy vhodné k pozorování, ale je třeba si uvědomit, že takových hvězd jsou dnes už tisíce. Podrobný přehled by nepoučeného zájemce spíše zahltil a přispěl k jeho zmatení a ne k jeho větší informovanosti. Následuje tedy jen velmi stručný přehled několika typů proměnných hvězd vhodných k amatérskému sledování. Uživatel elektronické ročenky nalezne v dalších tabulkách údaje o zákrytových proměnných hvězdách, cefeidách, hvězdách typu RR Lyrae, miridách, polopravidelných a fyzických proměnných hvězdách vždy s krátkým vysvětlením. Jejich označení bylo uvedeno mimo jiné v ročence pro rok 2002. Podrobnější dělení a popis proměnných hvězd lze najít například v jejich Generálním katalogu (dále jen GCVS). Další informace, rady a pomůcky k pozorování lze najít také na již zmiňované stránce Sekce proměnných hvězd a exoplanet České astronomické společnosti var.astro.cz.