HR logo HR digitální vydání

Miridy

Hvězdy typu Mira Ceti, zvané též miridy nebo dlouhoperiodické pulzující hvězdy, jsou červení obři s periodami čítajícími stovky dnů. Pro mimořádně velkou amplitudu jejich světelných změn (až 10 magnitud) jsou vyhledávaným objektem amatérských pozorovatelů. K jejich oblibě přispívají i nepravidelnosti světelných křivek. Nepravidelně se mění periody, výšky maxim i povšechně tvary světelných křivek. Tabulka 8 přináší údaje o 27 nejjasnějších miridách dobře pozorovatelných z našich zeměpisných šířek. Uvedené předpovědi pokrývají časový úsek od prosince 2011 do ledna 2013. Autorem je pan Ladislav Šmelcer (Hvězdárna Valašské Meziříčí). Pozorování mirid je sice běh na dlouhou trať a vyžaduje dost trpělivosti, ale člověk může být za své úsilí odměněn velmi zajímavými výsledky. Jeden příklad za všechny.

V předpovědích maxim jasnosti se v minulosti objevovala jedna hvězda - T UMi. Díky dramatickým změnám ve struktuře hvězdy je v současné době velmi obtížné spočítat, kdy dojde k následujícímu maximu jasnosti. Proč tomu tak je, objasní krátce následující řádky. Do roku 1980 měla tato dlouhoperiodická proměnná hvězda periodu změn 315 dní s amplitudou změn hvězdné velikosti ve filtru V 7,8 – 15,0 mag. Od roku 1980 byl pozorován pokles periody průměrnou rychlostí 3,8 dne za rok až do roku 2008, kdy se hodnoty pohybovaly kolem 200-220 dní. Již před rokem 2008 byl zřejmý postupný pokles amplitudy změn jasnosti. Současně se na světelné křivce začaly objevovat deformace a případně dvojitá maxima během jednoho cyklu změn jasnosti. Zlomovým rokem se stal rok 2008, kdy hvězda změnila mód pulsace a pravděpodobně se změnila na polopravidelnou pulsující hvězdu. Tomu by odpovídal i pokles amplitudy ve filtru V pod 2 magnitudy, což je dolní hranice definující miridy. Současná hodnota periody je kolem 113 dní. V roce 1999 Whitelock spekulovala, že by k této situaci mohlo dojít. Mattei a Foster (1995) navrhli, že během počáteční fáze héliového záblesku je možné očekávat změny periody a zároveň rychlý pokles svítivosti. Pokud by došlo ke zmiňovanému héliovému záblesku, měla by se tato situace projevit přítomností těžších prvků s krátkým poločasem rozpadu, jako například technecium. V nové spektroskopické studii mirid Uttenthalera a spol. (květen 2011) se uvádí, že ve spektru T UMi se žádné technecium nevyskytuje. To může znamenat, že není tak vyvinutá jako ostatní zkoumané hvězdy, anebo nemá dostatečnou hmotnost, aby proběhl proces třetího „bagrování“. Jestliže proběhl v nedávné době tepelný puls, který způsobil změnu periody, jedná se možná prvotní (slabý) tepelný puls.


HvězdaRA2000DE2000MmPDatum maxima
-h m s° 'magmagd
R And 0 24 02 38 34.7 5.8 14.9 409.16 5.1.13
W And 2 17 33 44 18.4 6.7 14.6 395.93 15.10.
R Aql 19 06 22 8 13.8 5.5 12.0 276 15.9.
R Boo 14 37 11 26 44.2 6.2 13.1 223.40 8.8.
R Cam 14 17 51 83 49.9 7.0 14.4 270.22 3.8.
R CVn 13 48 57 39 32.5 6.5 12.9 328.53 16.5.
R Cas 23 58 25 51 23.3 4.7 13.5 430.46 17.7.
V Cas 23 11 40 59 42.0 7.3 12.8 227.95 28.4.
T Cep 21 09 32 68 29.5 5.2 11.3 388.14 14.3.
ο Cet 2 19 21 -2 58.4 2.0 10.1 331.96 14.8.
S CrB 15 21 24 31 22.0 5.8 14.1 360.26 14.9.
R Cyg 19 36 50 50 12.0 6.1 14.4 426.45 17.6.
RT Cyg 19 43 38 48 46.6 6.4 12.7 190.24 3.3., 9.9.
χ Cyg 19 50 33 32 54.8 3.3 14.2 408.05 23.3.
R Dra 16 32 40 66 45.3 6.7 13.2 245.60 2.7.
W Dra 18 05 35 65 57.3 8.9 15.4 278.00 20.11.
S Her 16 51 54 14 56.4 6.4 13.8 307.28 12.5.
T Her 18 09 07 31 01.1 6.7 13.6 165.00 9.3., 21.8.
R Leo 9 47 33 11 25.8 4.4 11.3 309.95 28.3., 1.2.13
U Ori 5 55 49 20 10.6 4.8 13.0 368.30 12.3.
R Ser 15 50 41 15 07.9 5.2 14.4 356.41 1.9.
R Tri 2 37 02 34 15.9 5.4 12.6 266.9 19.7.
R UMa 10 44 39 68 46.5 6.7 13.4 301.68 2.7.
S UMa 12 43 57 61 05.6 7.4 12.3 225.89 13.8.
T UMa 12 36 23 59 29.2 6.6 13.5 256.6 5.7.
Vysvětlivky k tabulce
1. Název proměnné hvězdy.
2. a 3. Rovníkové souřadnice RA a DE vztažené k ekvinokciu 2000.0.
4. a 5. Hvězdná velikost v maximu (M) a minimu (m), vše v oboru V.
6. Perioda P ve dnech.
7. Datum maxima. Předpovědi okamžiků maxim jsou upřesněny podle posledních pozorování a nemusí vždy přesně odpovídat uvedené sekulární periodě z GCVS. Tabelována jsou všechna maxima jasnosti mirid včetně těch, která nastávají za nevýhodných pozorovacích podmínek; v tom případě je datum maxima v závorkách.
 
 
Obrázek světelné křivky T UMi - pozorování ve Valašském Meziříčí v letech 1998 – 2011.