HR logo HR digitální vydání

Proměnné hvězdy typu RR Lyrae

Tabulka obsahuje základní údaje pro 48 vybraných krátkoperiodických proměnných hvězd typu RR Lyrae. Pro pozorovatele má sledování těchto pulsujících hvězd stejné přednosti jako u jiných krátkoperiodických proměnných hvězd. Vizuální pozorovatelé by ale měli k pozorovaní přistupovat obezřetně. Červenavé zabarvení hvězd může ovlivnit kvalitu odhadů. Hvězdy RR Lyrae stály dlouhou dobu stranou zájmu astronomů, ale v poslední době se k nim pozornost obrací stále častěji.

Předpovězené okamžiky maxim či minim jasnosti lze snadno vypočítat užitím vztahů (2) a (3):

JDmax = M0 + P * E + 2 400 000, (2)

kde P je perioda světelných změn ve dnech a E epocha, tj. počet cyklů od stanoveného základního okamžiku maxima M0 (ve tvaru, jak je uvedeno v tabulce Projekt Prosper), a

JDmin = M0 + P * (E-Q) + 2 400 000, (3)

kde kromě výše uvedených veličin najdeme parametr Q, vyjadřující míru asymetrie světelné křivky. Je-li hodnota Q rovna 0.5 je světelná křivka symetrická, většinou je však menší než 0.5 a to znamená, že rychleji jasnost soustavy roste než klesá.

HvězdaRA2000DE2000MoPMmOborQSpektr. třídaPoznámky
-h m s° '2400 000+dmagmag
SW And 00 23 43 +29 24.1 52533.4760 0.4422652 9.14 10.09 V 0.17 A7-F8 x +
XX And 01 17 27 +38 57.0 52628.313 0.72275830 10.08 11.13 V 0.19 A8-F6 x +
SW Aqr 21 15 18 +00 04.6 50699.3925 0.45930318 10.37 11.68 V 0.11 A5-G1 +
V341 Aql 20 32 32 +00 35.1 52133.583 0.57802117 10.13 11.39 V 0.13 A6-F5 +
X Ari 03 08 31 +10 26.9 50752.4650 0.6511601 8.97 9.95 V 0.13 A8-F4 +
RS Boo 14 33 33 +31 45.2 52754.451 0.37733896 9.69 10.84 V 0.17 A7-F5 +
ST Boo 15 30 39 +35 47.1 52730.502 0.62229437 10.49 11.41 V 0.19 A7-F7 x +
TW Boo 14 45 06 +41 01.7 52746.398 0.53227235 10.63 11.68 V 0.13 F0-F8 +
UY Boo 13 58 46 +12 57.1 52749.530 0.6509021 10.25 11.35 p 0.14 A8-F0 +
RW Cnc 9 19 06 +29 03.9 52742.3586 0.54720663 10.7 12.6 p 0.13 A5 +
TT Cnc 8 32 55 +13 11.5 52722.351 0.56345264 10.72 11.78 V 0.18 A9-F4 x +
W CVn 14 06 28 +37 49.7 51956.5355 0.55175667 10.03 10.96 V 0.15 F0-F7 +
RZ CVn 13 45 03 +32 39.3 52358.591 0.56739890 10.88 11.92 V 0.17 A8 +
RR Cet 1 32 08 + 1 20.5 51469.4925 0.55302814 9.10 10.10 V 0.12 A7-F5 +
S Com 12 32 46 +27 01.7 52000.401 0.58658631 10.89 12.13 V 0.14 A6-F7
ST Com 13 17 51 +20 46.9 52420.433 0.5989275 10.91 11.84 V 0.19 F2-F8
TV CrB 15 22 21 +26 52.6 52308.651 0.58461536 10.6 12.2 p 0.15 A8
XZ Cyg 19 32 28 +56 23.3 52448.4842 0.4665941 8.9 10.16 V 0.- A5-F5 x +
DM Cyg 21 21 12 +32 11.5 52618.3684 0.4198643 10.93 11.99 V 0.13 A9-F6 x +
SU Dra 11 37 57 +67 19.8 52746.428 0.66042153 9.18 10.27 V 0.15 F2-F7 +
SW Dra 12 17 47 +69 30.6 52695.495 0.56967066 9.94 10.94 V 0.17 A7-F8
XZ Dra 19 09 42 +64 51.6 52720.492 0.4764960 9.59 10.65 V 0.20 A6-F6 x +
BK Dra 19 18 21 +66 24.8 52721.603 0.59207512 10.59 11.87 V 0.12 A8 +
RR Gem 7 21 34 +30 53.0 52648.488 0.39729155 10.62 11.99 V 0.13 A9-F6 x +
SZ Gem 7 53 44 +19 16.4 52723.3774 0.50113547 10.98 12.25 V 0.12 A0
TW Her 17 54 31 +30 24.6 52123.4234 0.399600104 10.52 11.83 V 0.13 A4-F6
VX Her 16 30 41 +18 21.6 52073.4134 0.4553656 9.89 11.21 V 0.14 A4-F4 +
VZ Her 17 13 04 +35 58.7 52440.409 0.4403302 10.72 12.04 V 0.13 A6-F4 +
AR Her 16 00 33 +46 55.4 52427.4738 0.4699845 10.59 11.63 V 0.20 A7-F3 x +
RR Leo 10 07 44 +23 59.5 52746.4007 0.45239634 9.94 11.27 V 0.13 A7-F5 +
SS Leo 11 33 55 -00 02.0 52737.387 0.6263443 10.38 11.56 V 0.12 A7-F6 +
ST Leo 11 38 33 +10 33.8 52754.3868 0.477984 10.74 12.02 V 0.15 A6-F8
RR Lyr 19 25 28 +42 47.2 51782.501 0.5668173 7.06 8.12 V 0.19 A5-F7 x +
RZ Lyr 18 43 37 +32 47.9 52720.630 0.5112424 10.6 12.03 V 0.14 A9-F4 x +
EZ Lyr 18 47 41 +35 59.5 52502.3991 0.52526296 10.8 11.8 V 0.10 A7-F4 +
KX Lyr 18 33 23 +40 10.4 52542.3141 0.44090347 10.38 11.47 V 0.21 A7-F5
AV Peg 21 52 06 +22 33.4 52519.561 0.3903800 9.88 10.92 V 0.17 A7-F6 +
CG Peg 21 41 18 +24 46.7 52548.467 0.46713826 10.64 11.58 V 0.17 A7-F6 +?
AR Per 4 17 17 +47 24.1 52681.3872 0.42554984 9.92 10.83 V 0.16 A8-F6 +
AN Ser 15 53 32 +12 58.3 51715.469 0.5220712 10.40 11.44 V 0.18 A7-F5 x +?
AV Ser 16 03 52 +00 35.8 51298.6120 0.48755691 10.84 12.00 V 0.14 F2
RV UMa 13 33 19 +53 59.3 52747.573 0.46806641 9.81 11.30 V 0.20 A6-F5 x +
TU UMa 11 29 49 +30 04.1 52744.4071 0.55765860 9.26 10.24 V 0.16 A8-F8 +
AB UMa 12 11 15 +47 49.7 51274.725 0.599577 10.3 11.7 p 0.30 F2
ST Vir 14 27 39 -00 54.0 52040.3910 0.4108189 10.84 12.08 V 0.12 A6-A8 x?+
UU Vir 12 08 35 -00 29.2 51654.3929 0.47560652 9.89 11.07 V 0.17 A9-F5
AF Vir 14 28 10 +06 32.7 51308.398 0.4837315 10.94 12.01 V 0.30 A2 +
AT Vir 12 55 10 -05 27.3 50947.428 0.5257878 10.63 11.82 V 0.12 A7 +
Vysvětlivky k tabulce
1. Název proměnné hvězdy.
2. a 3. Rovníkové souřadnice RA a DE vztažené k ekvinokciu 2000.0.
4. Základní minimum M0.
5. Perioda P ve dnech.
6. a 7. Hvězdná velikost v maximu (M) a minimu (m).
8. Obor (V – vizuální, p – fotografické hvězdné velikosti).
9. Parametr asymetrie Q.
10. Spektrální třída.
11. Poznámky – znak “+” značí sekulární změny periody a znak “x” přítomnost Blažkova jevu u dané proměnné hvězdy.