HR logo HR digitální vydání

Kalendářní data pro rok 2012

Rok 2012 gregoriánského (řehořského) kalendáře, který v běžném životě používáme, je rok přestupný o 366 dnech. Začíná u nás 1. ledna v 0 h 00 min středoevropského času.

Základy roku 2012 v gregoriánském kalendáři jsou:
indikce (římský počet, 15letá perioda) 5
nedělní písmenoAG
sluneční kruh (28letá perioda)5
zlaté číslo (19letá perioda)18
epakta6
neděle velikonoční8. dubna


Rok 2012 juliánského kalendáře (tzv. „starý styl“) začíná dnem 14. ledna gregoriánského kalendáře.

Rok 2012 odpovídá:
a) roku 6725 Scaligerovy juliánské periody. Rok 6725 začíná 14. ledna 2012 gregoriánského kalendáře.
b) rokům 7520/7521 mladší byzantské éry. Rok 7521 začíná 14. září 2012.
c) rokům 5772/5773 židovské éry. Rok 5772 začíná 29. září 2011, trvá 353 dní a končí 16. září 2012. Rok 5773 začíná 17. září 2012, trvá 353 dní a končí 4. září 2013.
d) rokům 2787/2788 olympiád, a to 3. a 4. roku 697. olympiády. Rok 2788 začíná 14. července 2012 (dle gregoriánského kalendáře).
e) roku 2765 ab Urbe condita (a.U.c. – od založení Říma). Začíná jako juliánský rok 14. ledna.
f) rokům 1433/1434 muslimské éry Hidžry. Rok 1433 má 354 dní, začíná 27. listopadu 2011 a končí 14. listopadu 2012. Rok 1434 trvá 355 dní a končí 4. listopadu 2013. Ramadán v roce 1433 začíná 20. července 2012 a končí 18. srpna 2012.
g) 24. roku japonské éry Heisei. Éra začala 8. ledna 1989 s nástupem japonského císaře Akihita.
h) rokům 1728/1729 Diokleciánovy éry (koptský kalendář). Rok 1728 trvá 365 dní, začíná 12. září 2011 a končí 10. září 2012. Rok 1729 trvá 365 dní, začíná 11. září 2012 a končí 10. září 2013.

Juliánské datum (JD): datum 1. ledna 2012 v 0h TČ = 2 455 927, 500 dne juliánské periody. Juliánské dny jsou uvedeny v denní sluneční efemeridě a začínají v poledne světového času, tj. o 12 hodin později než střední dny téhož data.

Scaligerova juliánská perioda trvá 7980 let. Jedná se o součin period slunečního kruhu (28letá perioda), zlatého čísla (19letá perioda) a indikce neboli římského počtu (15letá perioda): 28 × 19 × 15 = 7980. Sluneční kruh: cyklus střídání nedělních písmen v juliánském kalendáři resp. počet let juliánského kalendáře, po jehož uplynutí připadá pořadí dnů v měsících na stejné dny týdne. Nedělních písmen je 7, každý čtvrtý rok je přestupný. Protože jsou čísla 7 a 4 nesoudělná, dostáváme cyklus 28 let. 19 let pak trvá tzv. Metonův cyklus: po 19 letech připadnou (s jistou drobnou nepřesností) fáze Měsíce na stejná kalendářní data. Indikce je číslo udávající, kolikátý je daný rok v pořadí patnáctiletého, stále se opakujícího cyklu. Původ indikce není zcela objasněn. Počátek juliánské periody odpovídá greenwichskému střednímu poledni 1. ledna roku 4713 př. n. l. juliánského kalendáře (tj. roku -4712 astronomického letopočtu). Tohoto roku byly hodnoty všech zmíněných period 1.

Modifikované juliánské datum (MJD):

MJD = JD – 2 400 000,5

Pro 1. ledna 2012 má tedy hodnotu 55 927.

Dále se v ročence (v geocentrických efemeridách) využívá terestrický čas (TT, TČ) definovaný vztahem

TT = TAI + 32,184 s,

kde TAI je mezinárodní atomový čas (zavedený 1. ledna 1972), založený na průměrném údaji ze souboru nejpřesnějších atomových hodin světa. Dalšími časy, se kterými je možno se v ročence setkat, je čas světový (UT, SČ – místní střední čas greenwichského poledníku) a středoevropský (CET, SEČ).

SEČ je střední sluneční čas patnáctého poledníku, tedy poledníku nacházejícího se 15 stupňů východně od Greenwiche. Jedná se o pásmový čas, který užíváme v běžném občanském životě a platí ve většině evropských států. V jarním a letním období je potom zaváděn letní čas (CEST, SELČ), který začíná poslední neděli v březnu (v roce 2012 tedy 25. března), kdy se hodiny ve 2 h SEČ posunou o jednu hodinu vpřed. Letní čas končí poslední neděli v říjnu (v roce 2012 tedy 28. října), kdy se hodiny ve 3 h SELČ posunou o jednu hodinu zpět. Letní čas tak trvá sedm měsíců a zavádí se ve většině evropských států.

Na světový čas UT (též UT1) je navázán koordinovaný světový čas (UTC), zavedený rovněž 1. ledna 1972, z něhož vychází světový systém občanského času. Jedná se o čas plynoucí rovnoměrně, ovšem korigovaný tak, aby se co nevíce blížil času UT. Toto se provádí po skocích, vložením resp. vypuštěním přestupné sekundy 30. června nebo 31. prosince. Podmínka pro vložení resp. vypuštění přestupné sekundy je, aby se UTC od UT nelišil o více než ±0,8 s. Naposledy byla přestupná sekunda zařazena ve 24 h UT 31. prosince 2008, resp. 0 h UT 1. ledna 2009, kdy TAI UTC = +34 s. K uvedenému datu byl tedy rozdíl TTUTC = (TAI - UTC) + (TT - TAI) = 34 s + 32,184 s = 66,184 s. Vkládání či vynechání přestupné sekundy je oznamováno v bulletinu Mezinárodní služby rotace Země (IERS, http://www.iers.org). Dle oznámení IERS se na konci roku 2011 přestupná sekunda nebude ani vkládat, ani vynechávat. Na předchozím vztahu se tedy zatím nic nemění.

Platí následující vztahy
SELČ = SEČ + 1 h 00 min 00 s,
SEČ = UT + 1 h 00 min 00 s,
TT = TAI + 32,184 s = UT + ΔT,

kde veličina ΔT = 32,184 s - (UT1 - TAI) je tzv. oprava na nerovnoměrnost rotace Země. Její hodnota se určuje na základě pozorování a je publikována v bulletinu Mezinárodní služby rotace Země (IERS, http://www.iers.org).

1. 1. 2001 +64,091 s
1. 7. 2001 +64,212 s
1. 1. 2002 +64,300 s
1. 7. 2002 +64,413 s
1. 1. 2003 +64,473 s
1. 7. 2003 +64,551 s
1. 1. 2004 +64,574 s
1. 7. 2004 +64,653 s
1. 1. 2005 +64,688 s
1. 7. 2005 +64,799 s
1. 1. 2006 +64,845 s
1. 7. 2006 +64,989 s
1. 1. 2007 +65,146 s
1. 7. 2007 +65,341 s
1. 1. 2008 +65,457 s
1. 7. 2008 +65,629 s
1. 1. 2009 +65,777 s
1. 7. 2009 +65,951 s
1. 1. 2010 +66,070 s
1. 7. 2010 +66,241 s
1. 1. 2011 +66,325 s
1. 7. 2011 +66,475 s

Předběžně lze počítat s následujícími hodnotami ΔT

1. 1. 2012 +66,8 ± 0,1 s
1. 7. 2012 +67,0 ± 0,2 s
1. 1. 2013 +67,3 ± 0,4 s

Astronomické roční doby 2012 (údaje v SEČ):
jarní rovnodennost, začátek jara: 20. březen 6 h 14 min
letní slunovrat, začátek léta: 21. červen 0 h 9 min
podzimní rovnodennost, začátek podzimu: 22. září15 h 48 min
zimní slunovrat, začátek zimy: 21. prosinec 12 h 11 min

Podkapitoly: