HR logo HR digitální vydání

Polopravidelné proměnné hvězdy

Polopravidelné proměnné hvězdy se dělí do několika skupin. Z vývojového hlediska jsou to obří a veleobří hvězdy pozdních spektrálních typů G – M, které se ocitly v nestabilním období konce svého života. Jejich jasnost se mění v rozmezí od několika desítek do několika tisíc dnů. Amplitudy světelných změn jsou u převážné většiny hvězd kolem jedné magnitudy, ale ve výjimečných případech dosahují i 5 mag. Jedná se o skupinu několika set hvězd, kterou můžeme dále rozdělit do 4 podtypů na SRa, SRb, SRc a SRd (viz HR 2002). Dnes už se neomezujeme jen na naši Galaxii, ale pokročil i výzkum extragalaktických hvězd tohoto typu.

Dlouhoperiodické polopravidelné proměnné bývají spolu s miridami vůbec nejsledovanějšími hvězdami a to zejména kvůli velké amplitudě světelných změn, která vyhovuje vizuálním pozorovatelům. Především díky píli tisíců amatérských astronomů existují třeba i sto let dlouhé pozorovací řady. Jejich podrobná analýza umožnila objevit dříve neznámé jevy, jako přepínání pulzačních modů, snižování amplitudy světelných změn nebo pulzování ve více periodách najednou.

Světelné změny jsou zejména u podtypů SRb a SRc v mnoha případech nepředvídatelné a náhlé. Jejich pozorování je záležitostí na roky a desítky let a pomůže vědcům hlavně v případě, že budou amatéři společnými silami sledovat velké množství těchto hvězd po dlouhou dobu. Zatím žádná robotická přehlídka nedokázala amatérská pozorování nahradit.

Zejména na tyto hvězdy se orientuje pozorovací program MEDÚZA v rámci Sekce proměnných hvězd a exoplanet ČAS. Tabulka 10 obsahuje výběr polopravidelných proměnných hvězd vhodných pro začínající pozorovatele. Všechny hvězdy jsou v pozorovacím programu skupiny MEDÚZA a vyhledávací mapky včetně srovnávacích hvězd jsou dostupné na var.astro.cz/meduza.

HvězdaRA2000DE2000TypMmP
-h m s° 'magmagd
ST And 23 38 45 35 46.3 SRa 7.7 12.0 333,181
Z Aur 06 01 46 53 18.3 SRd 9.3 11.7 112
AG Aur 06 27 35 47 01.9 SRd 8.9 11.6 92
V Boo 14 29 45 38 51.7 SRa 7.0 12.0 263, 137
S Cam 05 41 02 68 47.9 SRa 8.0 11.5 323
SY Cam 06 11 22 80 04.5 SRb 9.4 11.2 400
AN Cep 23 18 07 83 00.7 SRb 8.9 10.9 127
W Cyg 21 36 02 45 22.5 SRb 5.4 6.9 240, 132
RS Cyg 20 13 24 38 43.7 SRa 6.5 10.0 417, 211
AF Cyg 19 30 13 46 8.8 SRb 5.6 8.2 921, 163, 93
V441 Cyg 20 27 08 36 33.1 SRa 9.2 11.0 294
AO Dra 17 36 40 54 51.7 SRa 10.2 12.2 151
AY Dra 15 38 39 57 01.5 SRa 10.5 15.8 232
AY Her 16 23 13 44 08.5 SRa 10.5 14.1 128
RY Leo 10 04 16 13 58.9 SRa 9.2 11.5 159
S Per 02 22 52 58 35.2 SRc 7.9 12.0 822
Y Per 03 27 42 44 10.6 SRa 8.5 10.6 244
SY Per 04 16 34 50 37.7 SRa 9.5 12.5 476
Z UMa 11 56 30 57 52.3 SRb 6.1 9.4 189, 100
R UMi 16 29 58 72 16.8 SRb 8.8 10.9 323
Vysvětlivky k tabulce
1. Název proměnné hvězdy.
2. a 3. Rovníkové souřadnice RA a DE vztažené k ekvinokciu 2000.0.
4. Typ proměnnosti (bližší rozlišení podtypů a, b, c, d viz HR 2002).
5.a 6. Hvězdná velikost v maximu (M) a minimu (m), vše v oboru V.
7. Perioda (případně periody) P ve dnech.