HR logo HR digitální vydání

Cefeidy

Cefeidy nepatří mezi objekty příliš sledované našimi pozorovateli. V rámci sekce pozorovatelů proměnných hvězd dostávaly v Československu, resp. České republice přednost polopravidelné proměnné hvězdy a zákrytové dvojhvězdy. Prvotním zájmem je i při sledování cefeid určení okamžiku maxim, méně též minim jasnosti. Předpovědi okamžiků maxim a minim jasnosti pak lze určit podle vztahů (2), resp. (3). I tady se používá pro popis světelné křivky kromě periody a amplitudy světelných změn i parametr Q, vyjadřující míru asymetrie světelné křivky.

V tabulce 7 čtenář nalezne údaje o 25 vybraných klasických cefeidách, které mohou posloužit pro první seznámení s pozorováním tohoto typu proměnných hvězd. Nicméně s nástupem CCD techniky se mohou pozorování cefeid stát přinejmenším vedlejším produktem. Tato pozorování – jednotlivé údaje o hvězdné velikosti, okamžiky maxim či minim, případně celé světelné křivky je možné publikovat v některém zahraničním bulletinu o proměnných hvězdách případně ve věstníku Perseus.

HvězdaRA2000DE2000MoPMmQ
-h m s° '2400 000+dmagmag
U Aql 19 29 21 -7 02.7 34 922.31 7.02393 6.08 6.86 0.30
SZ Aql 19 04 39 1 18.3 35 528.937 17.137939 7.92 9.26 0.37
TT Aql 19 08 13 1 17.8 37 236.10 13.7546 6.46 7.70 0.34
h Aql 19 52 29 1 00.3 36 084.656 7.176641 3.48 4.39 0.32
RT Aur 6 28 34 30 29.7 42 361.155 3.728115 5.00 5.82 0.25
RX Aur 5 01 23 39 57.7 39 075.63 11.623515 7.28 8.02 0.49
RW Cam 3 54 22 58 39.4 37 389.57 16.41437 8.20 9.10 0.34
RX Cam 4 04 58 58 39.6 42 766.583 7.912024 7.30 8.07 0.28
TU Cas 0 26 20 51 16.8 41 704.839 2.139298 6.88 8.18 0.31
d Cep 22 29 11 58 24.9 36 075.445 5.366341 3.48 4.37 0.25
X Cyg 20 43 25 35 35.2 43 830.387 16.386332 5.85 6.91 0.35
SU Cyg 19 44 49 29 15.8 43 301.778 3.8455473 6.44 7.22 0.37
CD Cyg 20 04 27 34 06.7 43 831.167 17.073967 8.35 9.56 0.28
V 532 Cyg 21 20 33 45 28.1 41 706.559 3.283612 8.35 9.30 0.44
W Gem 6 34 58 15 20.0 42 755.191 7.913779 6.54 7.38 0.30
V Lac 22 48 38 56 19.3 28 901.285 4.983458 8.38 9.42 0.25
Z Lac 22 40 52 56 49.8 42 827.123 10.885613 7.88 8.93 0.43
RR Lac 22 41 27 56 26.0 42 776.686 6.416243 8.38 9.30 0.30
T Mon 6 25 13 7 05.3 43 784.615 27.024649 5.58 6.62 0.27
SV Mon 6 21 26 6 28.3 43 794.338 15.232780 7.61 8.88 0.38
AW Per 4 47 46 36 43.5 42 709.059 6.463589 7.04 7.85 0.25
S Sge 19 56 01 16 38.1 42 678.792 8.382086 5.24 6.04 0.31
T Vul 20 51 28 28 15.0 41 705.121 4.435462 5.41 6.09 0.32
U Vul 19 36 37 20 19.9 44 939.58 7.990676 6.73 7.54 0.33
SV Vul 19 51 31 27 27.6 43 086.89 45.0121 6.72 7.79 0.23
Vysvětlivky k tabulce
1. Název proměnné hvězdy.
2. a 3. Rovníkové souřadnice RA a DE vztažené k ekvinokciu 2000.0.
4. Základní minimum M0.
5. Perioda P ve dnech.
6. a 7. Hvězdná velikost v maximu (M) a minimu (m), vše ve vizuálním oboru V.
8. Parametr asymetrie Q = (TmaxTmin)/P.