HR logo HR digitální vydání

Miridy

Hvězdy typu Mira Ceti, zvané též miridy nebo dlouhoperiodické pulzující hvězdy, jsou červení obři s periodami čítajícími stovky dnů. Pro mimořádně velkou amplitudu jejich světelných změn (až 10 magnitud) jsou vyhledávaným objektem amatérských pozorovatelů. K jejich oblibě přispívají i nepravidelnosti světelných křivek. Nepravidelně se mění periody, výšky maxim i povšechně tvary světelných křivek. Tabulka 8 přináší údaje o 25 nejjasnějších miridách dobře pozorovatelných z našich zeměpisných šířek. Uvedené předpovědi pokrývají časový úsek od prosince 2012 do ledna 2014.

HvězdaRA2000DE2000MmPDatum maxima
-h m s° 'magmagd
R And 0 24 02 38 34.7 5.8 14.9 409.16 5.1.
W And 2 17 33 44 18.4 6.7 14.6 395.93 15.10.
R Aql 19 06 22 8 13.8 5.5 12.0 276 17.6.
R Boo 14 37 11 26 44.2 6.2 13.1 223.40 18.3. (27.10.)
R Cam 14 17 51 83 49.9 7.0 14.4 270.22 29.4. 24.1.14
R CVn 13 48 57 39 32.5 6.5 12.9 328.53 8.4.
R Cas 23 58 25 51 23.3 4.7 13.5 430.46 19.9.
V Cas 23 11 40 59 42.0 7.3 12.8 227.95 27.7.
T Cep 21 09 32 68 29.5 5.2 11.3 388.14 5.4.
? Cet 2 19 21 -2 58.4 2.0 10.1 331.96 (11.7.)
S CrB 15 21 24 31 22.0 5.8 14.1 360.26 8.9.
R Cyg 19 36 50 50 12.0 6.1 14.4 426.45 16.8.
RT Cyg 19 43 38 48 46.6 6.4 12.7 190.24 17.3. 23.9.
? Cyg 19 50 33 32 54.8 3.3 14.2 408.05 4.5.
R Dra 16 32 40 66 45.3 6.7 13.2 245.60 3.3. 3.11.
W Dra 18 05 35 65 57.3 8.9 15.4 278.00 24.8.
S Her 16 51 54 14 56.4 6.4 13.8 307.28 14.3. 15.1.14
T Her 18 09 07 31 01.1 6.7 13.6 165.00 1.2. 16.7.
R Leo 9 47 33 11 25.8 4.4 11.3 309.95 7.12.
U Ori 5 55 49 20 10.6 4.8 13.0 368.30 14.3.
R Ser 15 50 41 15 07.9 5.2 14.4 356.41 22.8.
R Tri 2 37 02 34 15.9 5.4 12.6 266.9 (10.4.) 1.1.14
R UMa 10 44 39 68 46.5 6.7 13.4 301.68 28.4.
S UMa 12 43 57 61 05.6 7.4 12.3 225.89 26.3. 7.11.
T UMa 12 36 23 59 29.2 6.6 13.5 256.6 17.3. 28.11.
Vysvětlivky k tabulce
1. Název proměnné hvězdy.
2. a 3. Rovníkové souřadnice RA a DE vztažené k ekvinokciu 2000.0.
4. a 5. Hvězdná velikost v maximu (M) a minimu (m), vše v oboru V.
6. Perioda P ve dnech.
7. Datum maxima. Předpovědi okamžiků maxim jsou upřesněny podle posledních pozorování a nemusí vždy přesně odpovídat uvedené sekulární periodě z GCVS. Tabelována jsou všechna maxima jasnosti mirid včetně těch, která nastávají za nevýhodných pozorovacích podmínek; v tom případě je datum maxima v závorkách.