HR logo HR digitální vydání

Fyzické proměnné hvězdy

Do této části jsme zařadili velmi pestrou skupinu hvězd. Najdete tu kataklyzmické hvězdy reprezentované zejména trpasličími novami, dále symbiotické hvězdy, uhlíkové hvězdy typu R CrB a dvě hvězdy, které se obtížně zařazují mezi nějaký typ. Naši malou ukázku hvězd těchto typů obsahuje tabulka 10. Některé zástupce těchto typů je možné najít také v tabulce zákrytových dvojhvězd s velmi dlouhými periodami (viz tabulka 3). Pro většinu hvězd najdete mapku na http://var2.astro.cz/meduza.

Pro tyto proměnné hvězdy se pozorování zaměřuje na zachycení celé historie světelných změn. Důležité je rovněž včasné zachycení zjasnění, případně zeslabení. Pak bývá vyhlášena kampaň, během níž probíhají souběžně vizuální, fotometrická pozemská a v některých případech i družicová pozorování. Řada hvězd v seznamu se mění také během jediné noci, takže se v mnoha případech vyplatí opakované pozorování nebo měření v rozmezí několika minut.

HvězdaRA2000DE2000TypMmCyklus
-h m s° 'typmagmag
Z And 23 33 41 48 49.1 ZAND 8.0 12.4 759
QR And 01 19 50 21 56.8 SSS 11.0 12.8 Irr
RX And 01 04 36 41 18.0 UGZ 10.0 15.7 14
DZ And 00 32 37 26 01.4 RCB 9.6 14.0 Irr
Z Cam 08 25 14 73 06.7 UGZ 10.0 14.5 22
XX Cam 04 08 39 53 21.8 RCB 7.2 9.2 Irr
TX CVn 12 44 42 36 45.8 ZAND 8.8 10.3 Irr
V627 Cas 22 57 42 58 49.3 ZAND:+SR: 12.0 13.5 400
R CrB 15 48 35 28 09.3 RCB 5.7 14.5 Irr
SS Cyg 21 42 43 43 35.1 UGSS 8.0 12.4 50.2
CH Cyg 19 24 33 50 14.5 ZAND+SR+E 7.0 10.5 1250;97
AG Dra 16 01 41 66 48.1 ZAND 8.5 11.8 549
U Gem 07 55 06 22 00.2 UGSS+E 8.2 14.9 105.2
YY Her 18 14 34 20 59.4 ZAND 11.7 13.7 587
XX Oph 17 43 56 06 16.3 ? 8.5 10.4 Irr
AX Per 01 36 17 54 15.6 ZAND 9.4 13.6 682
GK Per 03 31 13 43 54.3 NA+XP 9.8 13.4 820
WZ Sge 20 07 37 17 42.2 UGSU+E+Z 7.0 15.5 11900
FG Sge 20 11 56 20 20.1 ? 9.5 16 Irr
V335 Vul 19 23 14 24 27.7 SR+ZAND: 10.9 14.2 330
Vysvětlivky k tabulce
1. Název proměnné hvězdy.
2. a 3. Rovníkové souřadnice RA a DE vztažené k ekvinokciu 2000.0.
4. Typ proměnnosti (viz HR 2002 nebo GCVS).
5. a 6. Hvězdná velikost v maximu (M) a minimu (m), vše v oboru V.
7. Cyklus změn – je uvedena přibližná perioda ve dnech, případně označení Irr, pokud se mění hvězda nepravidelně.

Poznámky k tabulce
Z And Klasifikační prototyp pro symbiotické hvězdy. Velmi komplikované spektrum. Poprvé byl detekován zákryt aktivní hvězdy v létě 2002. V polovině roku 2012 je pod 9 mag.
QR And Patří do nové skupiny zdrojů velmi měkkého rentgenového záření. V naší Galaxii jsou známé jen tři. Počátkem roku 2012 došlo k mírnému zjasnění.
R CrB V roce 2007 klesla do hlubokého minima ze 6 mag na 14, teprve v roce 2011 se začala zjasňovat až na 12 mag, ale na podzim 2011 znovu klesla ke 14 mag. Od té doby se mírně zjasňuje.
AG Dra Příčin světelných změn této symbiotické proměnné hvězdy je mnoho. Významnou roli hraje rezonance oběžné doby soustavy s pulzační periodou rudého obra. Jsou pozorována minima jasnosti s periodou 550.7 dne. Od počátku roku 2008 je přibližně konstantní (10 mag ve V).
YY Her Mezi odborníky se vedou spory o vysvětlení světelných změn.
XX Oph Říká se jí „železná hvězda“. Většinu doby tráví v maximu jasnosti a nepředvídatelně se zeslabuje. Naposledy na konci roku 2003.
FG Sge Nedaří se ji zařadit do nějaké skupiny proměnných hvězd. Je kolem ní mlhovina a objevují se podobnosti se známou V838 Mon.