HR logo HR digitální vydání

HD80606

střed tranzitu počátek
čas, výška, azimut
střed
čas, výška, azimut
konec
čas, výška, azimut
HJD UT, °, ° UT, °, ° UT, °, °
2456993.605 01.12. 20:34 (29°,NE) 02.12. 2:30 (79°,E) 02.12. 8:27 (46°,NW)