HR logo HR digitální vydání

Ceres

Rok 2015 nebude pro pozorování trpasličí planety Ceres rokem vhodným. První polovinu roku tráví Ceres prakticky pouze na denní obloze v souhvězdích Střelce, Kozoroha a Mikroskopu. Ve druhé polovině roku se sice přesouvá opět do souhvězdí Střelce na oblohu večerní, tehdy nastávají nejvhodnější podmínky pro její pozorování, avšak její deklinace se během celého roku vytrvale pohybuje ve výrazně záporných hodnotách. Své putování rokem 2015 zakončí Ceres v souhvězdí Kozoroha.

(Fyzikální) charakteristika:
Siderická perioda: 4,60 r
Hmotnost: 9,5×1020 kg; 0,00016 MZemě
Hustota: ~ 2 080 kg/m3
Průměr: 952 km
Rotační perioda: 9,0742 d
Gravitační zrychlení: 0,27 m.s-2
Průměrná oběžná rychlost: 17,88 km. s-1
Průměrná povrchová teplota: 168 K
Počet známých přirozených měsíců: 0

 

Podkapitoly: