HR logo HR digitální vydání

Úplné zatmění Měsíce 4. dubna

Celý průběh zatmění bude možno pozorovat z východní poloviny Austrálie, Japonska, nejvýchodnějších oblastí Ruska a z oblastí, jež se nachází v Tichém oceánu. Pozorovatelům v Severní i Jižní Americe Měsíc v průběhu úkazu zapadá, pozorovatelům v převážné části Asie a v západní polovině Austrálie Měsíc v průběhu zatmění vychází. Velikost zatmění v největší fázi dosáhne hodnoty 1,001 (v jednotkách měsíčního průměru).

průběh zatmění datum SEČ poziční úhel
h min °
Vstup Měsíce do polostínu 4. 4. 10 01,4 123
Začátek částečného zatmění 4. 4. 11 15,7 134
Začátek úplného zatmění 4. 4. 12 57,9 14
Střed zatmění 4. 4. 13 00,3 -
Konec úplného zatmění 4. 4. 13 02,6 20
Konec částečného zatmění 4. 4. 14 44,8 260
Výstup Měsíce z polostínu 4. 4. 15 59,1 271

Úkaz patří do série saros č. 132 a jde o 30. zatmění (a zároveň první úplné zatmění) Měsíce z celkem 71 v této sérii, která prochází vzestupnou fází; následující zatmění (patřící do této série) bude úplné, nastane 14. dubna 2033 a maximální fáze bude 1,094. Předchozí zatmění této série nastalo 24. března 1997.

Rozlišujeme série saros se sudými a lichými čísly. Série se sudým číslem začíná částečnými zatměními Slunce pozorovatelnými v jižních polárních oblastech, poté nastávají úplná zatmění a série končí částečnými zatměními Slunce pozorovatelnými v severních polárních oblastech. Sluneční zatmění nastávají u sestupného uzlu měsíční dráhy. Během série s lichým číslováním je tomu naopak; série začíná slunečními zatměními pozorovatelnými v severních polárních oblastech a končí zatměními pozorovatelnými v jižních polárních oblastech, sluneční zatmění nastávají u výstupného uzlu měsíční dráhy. U zatmění Měsíce je tomu opačně – zatmění ze sudé série nastávají u výstupného uzlu měsíční dráhy, zatmění z liché série u uzlu sestupného.

elementy
geocentrická opozice Měsíce a Slunce v rektascenzi (TT) 4. 4. 2015, 11 h 45 min 16 s
rektascenze Slunce 0 h 52 min 58,7 s
rektascenze Měsíce 12 h 52 min 58,7 s
hodinová změna rektascenze Slunce 9,13 s
hodinová změna rektascenze Měsíce 115,38 s
deklinace Slunce +5° 40' 17"
deklinace Měsíce -5° 14' 54"
hodinová změna deklinace Slunce 57"
hodinová změna deklinace Měsíce -543"
ekvatoreální horizontální paralaxa Slunce 9"
ekvatoreální horizontální paralaxa Měsíce 3266"
zdánlivý poloměr Slunce 960"
zdánlivý poloměr Měsíce 890"
poloměr stínu 2348"
poloměr polostínu 4267"