HR logo HR digitální vydání

Úplné zatmění Slunce 20. března

První zatmění roku 2015 bude zatmění Slunce, u nás viditelné v dopoledních hodinách dostatečně vysoko nad obzorem jako částečné v celém svém průběhu. Jako částečné je toto zatmění dále pozorovatelné z Evropy, severních oblastí Afriky, severozápadní části Asie, dále pak ze severovýchodní části Atlantiku a přilehlých částí Severního ledového oceánu.

Pás totality dosahuje maximální šířky 462,6 km a prochází pozorovatelsky nepříliš příznivými oblastmi okolo Islandu a Grónska, ze severních oblastí Atlantiku do přilehlých částí Severního ledového oceánu. Souostrovími, ze kterých bude možno zatmění pozorovat, jsou Faerské ostrovy a Špicberky.

Geocentrická konjunkce Slunce a Měsíce nastává 20. března v 10 h 18 min a 14 s TT. Osa měsíčního stínu dosahuje nejmenší vzdálenosti od Země v 09 h 45 min 39 s UT – v tento okamžik nastává maximální fáze zatmění pozorovatelná ze souřadnic +64,4° zeměpisné šířky, -6,6° zeměpisné délky (zhruba 200 km severně od Faerských ostrovů). Maximální velikost zatmění je 1,0446 (v jednotkách slunečního průměru).

fáze datum TT Zeměpisná šířka Efemeridová délka Zeměpisná délka
h min ° ° °
Začátek částečného zatmění 20. 3. 7 42,0 20,25 -23,53 -23,24
Začátek středového zatmění 20. 3. 9 13,8 53,63 -46,26 -45,97
Střed středového zatmění 20. 3. 9 46,6 64,35 -7,03 -6,74
Centrální zatmění v poledne 20. 3. 10 18,2 85,08 27,33 27,62
Konec středového zatmění 20. 3. 10 19,4 89,37 97,73 98,02
Konec částečného zatmění 20. 3. 11 51,4 56,07 93,74 94,02

Východní délka a severní šířka jsou značeny kladně, západní délka a jižní šířka záporně.

U nás je toto zatmění viditelné v dopoledních hodinách jako částečné. Viz následující tabulka, která udává viditelnost pro různá místa ČR. Postupně je zde uveden počátek zatmění, maximální fáze a konec zatmění (čtvrtý kontakt). Pro maximální fázi je zde rovněž uvedena jeho velikost v jednotkách slunečního průměru, dále pak pro začátek a konec zatmění poziční úhly P1 a P4. Časy jsou udávány v SEČ.

místo 1. kontakt Max. fáze 4. kontakt Velikost P1 P4
h min h min h min
50° s. š., 15° v. d. 9 37,2 10 46,2 11 57,7 0,738 262,6 49,0
Brno
(49,20°, 16,62°)
9 38,2 10 47,3 11 58,8 0,711 263,9 47,3
České Budějovice
(48,98°, 14,48°)
9 35,2 10 44,1 11 55,8 0,726 263,2 48,2
Hradec Králové
(50,22°, 15,83°)
9 38,5 10 47,5 11 59,0 0,734 262,7 48,8
Ostrava
(49,83°, 18,28°)
9 41,1 10 50,3 12 1,6 0,707 264,0 47,1
Plzeň
(49,75°, 13,37°)
9 34,9 10 43,7 11 55,4 0,747 262,2 49,6
Praha
(50,08°, 14,42°)
9 36,6 10 45,5 11 57,1 0,744 262,3 49,4
Ústí nad Labem
(50,65°, 14,03°)
9 36,9 10 45,7 11 57,2 0,756 261,7 50,2
PDF

Zatmění patří do série saros č. 120 a jde o 61. zatmění této série, která zahrnuje celkem 71 zatmění. Předchozí sluneční zatmění této série nastalo 9. března 1997 a jednalo se o úplné zatmění s velikostí 1,0420. K příštímu zatmění Slunce v této sérii dojde 30. března 2033. Půjde poslední úplné zatmění této série s velikostí 1,0462. Celkové délka této série je 1262,11 roku, první zatmění v této sérii nastalo na jižní polokouli jako částečné 27. května 933, poslední nastane na severní polokouli 7. července 2195.

Rozlišujeme série saros se sudými a lichými čísly. Série se sudým číslem začíná částečnými zatměními Slunce pozorovatelnými v jižních polárních oblastech, poté nastávají úplná zatmění a série končí částečnými zatměními Slunce pozorovatelnými v severních polárních oblastech. Sluneční zatmění nastávají u sestupného uzlu měsíční dráhy. Během série s lichým číslováním je tomu naopak; série začíná slunečními zatměními pozorovatelnými v severních polárních oblastech a končí zatměními pozorovatelnými v jižních polárních oblastech, sluneční zatmění nastávají u výstupného uzlu měsíční dráhy. U zatmění Měsíce je tomu opačně – zatmění ze sudé série nastávají u výstupného uzlu měsíční dráhy, zatmění z liché série u uzlu sestupného.

elementy
geocentrická konjunkce Měsíce a Slunce v rektascenzi (TT) 20. 3. 2015, 10 h 18 min 14 s
rektascenze Slunce 23 h 58 min 6,3 s
rektascenze Měsíce 23 h 58 min 6,3 s
hodinová změna rektascenze Slunce 9,12 s
hodinová změna rektascenze Měsíce 144,46 s
deklinace Slunce -0° 12' 19"
deklinace Měsíce +0° 48' 23"
hodinová změna deklinace Slunce 59"
hodinová změna deklinace Měsíce 714"
ekvatoreální horizontální paralaxa Slunce 9"
ekvatoreální horizontální paralaxa Měsíce 3674"
zdánlivý poloměr Slunce 964"
zdánlivý poloměr Měsíce 1001"