HR logo HR digitální vydání

Kalendářní data pro rok 2016

Rok 2016 gregoriánského (řehořského) kalendáře, který v běžném životě používáme, u nás začíná 1. ledna v 0 h 00 min středoevropského času. Jedná se o rok přestupný o 366 dnech.

Základy roku 2016 v gregoriánském kalendáři jsou:

indikce (římský počet, 15letá perioda) 9
nedělní písmeno CB
sluneční kruh (28letá perioda) 9
zlaté číslo (19letá perioda) 3
epakta 21
neděle velikonoční 27. března

Rok 2016 juliánského kalendáře (tzv. „starý styl“) začíná dnem 14. ledna gregoriánského kalendáře.

Rok 2016 odpovídá:
a) roku 6729 Scaligerovy juliánské periody. Rok 6729 začíná 14. ledna 2016 gregoriánského kalendáře.
b) rokům 5776/5777 židovské éry. Rok 5776 začíná 14. září, je přestupný, trvá 385 dní a končí 2. října 2016. Rok 5777 začíná 3. října, je nepřestupný, trvá 353 dnů a končí 20. září 2017.
c) rokům 2791/2792 olympiád, a to 3. a 4. roku 698. olympiády. Rok 2792 začíná 14. července 2016 (dle gregoriánského kalendáře).
d) roku 2769 ab Urbe condita (a.U.c. – od založení Říma). Začíná jako juliánský rok 14. ledna.
e) rokům 1437/1438 muslimské éry Hidžry. Rok 1437 má 354 dní, začíná 15. října 2015 a končí 2. října 2016. Rok 1438 trvá 354 dní a končí 21. září 2017. Ramadán v roce 1437 začíná 7. června 2016 a končí 6. července 2016.
f) 28. roku japonské éry Heisei. Éra začala 8. ledna 1989 s nástupem japonského císaře Akihita.
g) rokům 1732/1733 Diokleciánovy éry (koptský kalendář). Rok 1732 trvá 365 dní, začíná 12. září 2015 a končí 10. září 2016. Rok 1733 začíná 11. září 2016, trvá 365 dní a končí 10. září 2017.

Juliánské datum (JD): (JD): datum 1. ledna 2016 v 0h TČ = 2 457 388, 500 dne juliánské periody. Juliánské dny jsou uvedeny v denní sluneční efemeridě a začínají v poledne světového času, tj. o 12 hodin později než střední dny téhož data.

Scaligerova juliánská perioda trvá 7980 let. Jedná se o součin period slunečního kruhu (28letá perioda), zlatého čísla (19letá perioda) a indikce neboli římského počtu (15letá perioda): 28 × 19 × 15 = 7980. Sluneční kruh: cyklus střídání nedělních písmen v juliánském kalendáři resp. počet let juliánského kalendáře, po jehož uplynutí připadá pořadí dnů v měsících na stejné dny týdne. Nedělních písmen je 7, každý čtvrtý rok je přestupný. Protože jsou čísla 7 a 4 nesoudělná, dostáváme cyklus 28 let. 19 let pak trvá tzv. Metonův cyklus: po 19 letech připadnou (s jistou drobnou nepřesností) fáze Měsíce na stejná kalendářní data. Indikce je číslo udávající, kolikátý je daný rok v pořadí patnáctiletého, stále se opakujícího cyklu. Původ indikce není zcela objasněn. Počátek juliánské periody odpovídá greenwichskému střednímu poledni 1. ledna roku 4713 př. n. l. juliánského kalendáře (tj. roku -4712 astronomického letopočtu). Tohoto roku byly hodnoty všech zmíněných period 1.

Modifikované juliánské datum (MJD):

MJD = JD – 2 400 000,5

Pro 1. ledna 2016 0h má tedy hodnotu 57 388.

Dále se v ročence (v geocentrických efemeridách) využívá terestrický čas (TT, TČ) definovaný vztahem

TT = TAI + 32,184 s,

kde TAI je mezinárodní atomový čas (zavedený 1. ledna 1972), založený na průměrném údaji ze souboru nejpřesnějších atomových hodin světa. Dalšími časy, se kterými je možno se v ročence setkat, je čas světový (UT, SČ – místní střední čas greenwichského poledníku) a středoevropský (CET, SEČ). SEČ je střední sluneční čas patnáctého poledníku, tedy poledníku nacházejícího se 15 stupňů východně od Greenwiche. Jedná se o pásmový čas, který užíváme v běžném občanském životě, a platí ve většině evropských států. V jarním a letním období je potom zaváděn letní čas (CEST, SELČ), který začíná poslední neděli v březnu (v roce 2016 tedy 27. března), kdy se hodiny ve 2 h SEČ posunou o jednu hodinu vpřed. Letní čas končí poslední neděli v říjnu (v roce 2016 tedy 30. října), kdy se hodiny ve 3 h SELČ posunou o jednu hodinu zpět. Letní čas tak trvá sedm měsíců a zavádí se ve většině evropských států.

Na světový čas UT (též UT1) je navázán koordinovaný světový čas (UTC), zavedený rovněž 1. ledna 1972, z něhož vychází světový systém občanského času. Jedná se o čas plynoucí rovnoměrně, ovšem korigovaný tak, aby se co nejvíce blížil času UT. Toto se provádí po skocích, vložením resp. vypuštěním přestupné sekundy 30. června nebo 31. prosince. Podmínka pro vložení resp. vypuštění přestupné sekundy je, aby se UTC od UT nelišil o více než ±0,8 s. Naposledy byla přestupná sekunda zařazena ve 24 h UT 30. června 2015, resp. 0 h UT 1. července 2015 (sekvence 30. 6. 2015, 23h 59m 59s; 30. 6. 2015, 23h 59m 60s; 1. 7. 2015, 0h 0m 0s; …), kdy TAI – UTC = +36 s. K uvedenému datu byl tedy rozdíl TT - UTC = (TAI - UTC) + (TT - TAI) = 36 s + 32,184 s = 68,184 s. Aktuální oznámení o případném vložení či vynechání přestupné sekundy je možno najít v bulletinu Mezinárodní služby rotace Země (IERS,http://www.iers.org/iers). Dle oznámení IERS se na konci roku 2015 přestupná sekunda nebude ani vkládat, ani vynechávat.

Platí následující vztahy:

SELČ = SEČ + 1 h 00 min 00 s,
SEČ = UT + 1 h 00 min 00 s,
TT = TAI + 32,184 s = UT + ΔT,
kde veličina ΔT = 32,184 s - (UT1 - TAI) je tzv. oprava na nerovnoměrnost rotace Země. Její hodnota se určuje na základě pozorování a je opět publikována v bulletinu Mezinárodní služby rotace Země (IERS, http://www.iers.org).
1. 1. 2005 +64,688 s
1. 7. 2005 +64,799 s
1. 1. 2006 +64,845 s
1. 7. 2006 +64,989 s
1. 1. 2007 +65,146 s
1. 7. 2007 +65,341 s
1. 1. 2008 +65,457 s
1. 7. 2008 +65,629 s
1. 1. 2009 +65,777 s
1. 7. 2009 +65,951 s
1. 1. 2010 +66,070 s
1. 7. 2010 +66,241 s
1. 1. 2011 +66,325 s
1. 7. 2011 +66,475 s
1. 1. 2012 +66,603 s
1. 7. 2012 +66,771 s
1. 1. 2013 +66,907 s
1. 7. 2013 +67,127 s
1. 1. 2014 +67,2810 s
1. 7. 2014 +67,4858 s
1. 1. 2015 +67,6439 s
1. 7. 2015 +67,8606 s
Předběžně lze počítat s následujícími hodnotami ΔT:
1. 1. 2016 +68,11 ± 0,06 s
1. 7. 2016 +68,4 ± 0,2 s
1. 1. 2017 +68,6 ± 0,3 s

Astronomické roční doby 2016 (údaje v SEČ):

jarní rovnodennost, začátek jara20. březen 5 h 30 min
letní slunovrat, začátek léta20. červen 23 h 34 min
podzimní rovnodennost, začátek podzimu22. září 15 h 20 min
zimní slunovrat, začátek zimy21. prosinec 11 h 43 min
Podkapitoly: